Tiedote toisen asteen koulutuksen opiskelijoille, huoltajille ja henkilökunnalle etäopetuksen jatkumiseen liittyen

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä on linjannut kokouksessaan 05.01.2021, että toisen asteen koulutus jatkaa etäopetuksessa 11.01.2021 alkaen 31.1.2021 saakka. Välttämättömän lähiopetuksen tarpeet turvataan lukioiden sekä ammattiopisto Varian opiskelijoille. Lähiopetusta tarjotaan mm. erityisopetuksessa oleville sekä yksilöllistä tukea eri syistä tarvitseville opiskelijoille. Lukioiden rehtorit päättävät tapauskohtaisesti välttämättömästä lähiopetuksesta. Ammattiopisto Varian rehtori tiedottaa opiskelijoita, huoltajia ja henkilökuntaa Varian opetusjärjestelyistä.

Perusopetuksen lisäopetuksen ryhmät Tikkurilan, Lumon ja Vaskivuoren lukioiden yhteydessä jatkavat lähiopetuksessa. Perusopetuksen lisäopetuksen opiskelijoille on oppilaitoksissa tarjolla kasvomaskeja.

Abiturienttien ylioppilaskirjoituksiin valmistautumiseen liittyviä rajoituksia arvioidaan uudestaan koordinaatioryhmän kokouksessa 14.1.2021 epidemiatilanteen kehittymisen, virusmuunnoksen leviämisen tilanteen sekä valtioneuvoston mahdollisten uusien linjausten pohjalta. Päätökset vanhojen tanssien järjestämisestä sekä penkkareiden toteutustavasta tehdään 15.01.2021 pääkaupunkiseudun lukioryhmässä.

Opiskelijoille ei ole tarjolla ateriaa oppilaitoksissa niinä työpäivinä, kun opiskelu toteutetaan etänä. Opiskelijoilla on oikeus maksuttomaan ateriaan niinä työpäivinä, joina opetussuunnitelma edellyttää läsnäoloa oppilaitoksessa (laki ammatillisesta koulutuksesta 11.8.2017/531, § 100, lukiolaki 10.8.2018, § 35). Opiskelijan ollessa läsnä oppilaitoksessa tarjotaan joko lämmin ruoka tai opiskelija voi noutaa eväspaketin oppilaitoksen erikseen ohjeistamasta paikasta.

Julkaistu: 7.1.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter