Peruskoulun Ihan perus -kampanja käynnistyy 25.8.!

Ihan perus –kampanjassa avataan syksyn aikana huoltajille erilaisia koulumaailman ilmiöitä ja perusopetuksessa 2020-luvulla tapahtuneita muutoksia.
Mihin kaikkeen nykykoululaisen ”ihan perus” pitää sisällään ja mihin kaikkeen se nyt ja tulevaisuudessa kykenee?

Kampanjan ensimmäinen kokonaisuus ajalla 25.8.–16.9. kulkee nimellä Kaikkien koulu, jossa pohditaan, miten peruskoulussa tuetaan lasten ja nuorten hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta. Ajalla 20.9.–16.9. Muuttuva peruskoulu -osiossa esitellään oppijan ja opettajan muuttuneita rooleja ja nykyaikaisia oppimisympäristöjä. Tulevaisuuden tekijät -teemassa ajalla 18.10.–11.11. mietitään, miten peruskoulu vastaa tuleviin työelämän haasteisiin ja miten tulevaisuuden tekijöiksi kasvetaan.

Huoltajien on mahdollista osallistua kaupungin sosiaalisilla kanavilla keskusteluun kampanjan teemoista, lasten koulunkäyntiin liittyvistä kokemuksista, ja siitä, mikä tämän päivän peruskoulussa on hyvää ja tärkeää.

Kampanja löytyy aihetunnisteilla #paraskoulu ja #ihanperus

Ihan perus on Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen, Turun ja Oulun kaupunkien yhteinen sosiaalisessa mediassa syksyllä 2021 toteutettava kampanja ja se on osa Opetushallituksen rahoittamaa Teemme tulevaisuuden tekijöitä – peruskoulu on parasta! -hanketta. Hanketta rahoittaa Opetushallitus ja se on osa #paraskoulu 2.0 - ohjelmaa. Hankkeen tarkoituksena on lisätä huoltajien, päättäjien ja muiden kuntalaisten ymmärrystä nykymuotoisesta perusopetuksesta viestinnän keinoin sekä kehittää perusopetuksen viestintää.

Julkaistu: 23.8.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter