Korona-ajan vaikutukset näkyvät erityisesti tyttöjen hyvinvoinnin heikentymisenä

Vantaalaisista nuorista selvästi aiempaa useampi kokee itsensä ahdistuneeksi ja yksinäiseksi. Suurin osa vantaalaisista lapsista ja nuorista on kuitenkin yhä tyytyväisiä elämäänsä. Tiedot ilmenevät uusimman Kouluterveyskyselyn tuloksista, jotka THL julkaisi 17.9.2021.

Vantaalaisista nuorista tytöt kertovat selvästi poikia useammin kokevansa kohtalaista tai vaikeaa ahdistuneisuutta.

Yläkoulussa ja toisella asteella opiskelevista tytöistä noin kolmannes (noin 28–35 %) kertoi kärsivänsä kohtalaisesta tai vaikeasta ahdistuneisuudesta, pojista puolestaan noin

Tyttöjen ahdistuneisuus on kasvanut voimakkaammin kuin poikien edellisen, vuonna 2019 tehdyn kyselyn jälkeen.

– Nuoret kokevat itsensä aiempaa useammin uupuneiksi, yksinäisiksi ja terveydentilansa heikoksi, kertoo Vantaan opiskeluhuollon erityisasiantuntija Sofia Joenpelto.

Tytöt kokevat poikia useammin itsensä yksinäisiksi ja toisen asteen opiskelijat peruskoululaisia useammin.

Yläkoulussa ja lukiossa opiskelevista tytöistä noin joka viides koki itsensä yksinäiseksi.

Nuorista reilu neljännes kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, kun kaksi vuotta sitten näin koki noin viidennes nuorista.

Yläkoululaiset ja toisen asteen opiskelijat kertoivat kokevansa koulu-uupumusta aiempaa kyselyä useammin.

Koulu-uupumus on yleisintä ja kasvanut voimakkaimmin yläkoulussa ja lukiossa opiskelevien tyttöjen keskuudessa, joista jo noin kolmannes kertoo kokevansa koulu-uupumusta.

Vantaalaiset nuoret tyytyväisiä elämäänsä

– Kouluterveyskyselyn tuloksista ilmenee myös merkittäviä ilon aiheita, iloitsee Sofia.

Suurin osa vantaalaisista lapsista (84 %) ja nuorista (66 %) on tyytyväisiä elämäänsä.

Lasten ja nuorten kokema tyytyväisyys elämään on kuitenkin laskenut selvästi verrattuna kahden vuoden takaiseen, jolloin tyytyväisiä elämäänsä oli lapsista noin 89 ja nuorista noin 75 %.

Pojat ovat tyttöjä useammin tyytyväisiä elämäänsä, ja heidän tyytyväisyytensä on laskenut tyttöjen tyytyväisyyttä vähemmän.

Yhä useampi vantaalainen nuori kertoo kokeneensa seksuaalista ahdistelua

Noin kolmannes yläkoululaisista ja toisen asteen opiskelijoista kertoi kokeneensa viimeisen vuoden aikana häiritsevää seksuaalista ehdottelua tai ahdistelua.

Sukupuoliero oli kysymyksessä merkittävä, yläkouluikäisistä tytöistä noin puolet (49 %) ja toisella asteella opiskelevista tytöistä reilusti yli puolet (56 ja 65 %) kertoi kokeneensa ahdistelua tai ehdottelua.

Pojilla vastaavia kokemuksia oli noin kymmenellä prosentilla. Yleisimmin nuoret kokevat ahdistelua tai ehdottelua internetissä tai puhelimessa sekä julkisilla paikoilla tai julkisissa tiloissa.

Pandemian poikkeusoloista huolimatta arki kantaa

– Epidemia-ajan poikkeusoloista huolimatta näyttää siltä, että vantaalaisilla lapsilla ja nuorella on monia arjen hyvinvointia kannattelevia asioita elämässään, summaa Sofia.

Lähes jokaisella vantaalaisella lapsella ja nuorella on vähintään yksi viikoittainen harrastus. Samoin miltei jokaisella lapsella ja nuorella on vähintään yksi läheinen ystävä.

Suurin osa nuorista kokee kuuluvansa itselleen merkittävään ryhmään tai yhteisöön.

Mikä kouluterveyskysely on?

Kouluterveyskysely tehdään joka toinen vuosi perusopetuksen 4- ja 5- luokkalaisille lapsille sekä nuorille, jotka opiskelevat peruskoulun 8- ja 9-luokalla ja lukion ja ammattikoulun 1. ja 2. vuosikurssilla.

Kouluterveyskyselyyn vastasi Vantaalla tänä vuonna 79 % vantaalaisista 4- ja 5-luokkalaisista, 65 % 8- ja 9-luokkalaisista, 70 % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista ja noin 13–14 % ammattiin opiskelevista alle 21-vuotiaista.

Lisää Vantaan kaupungin Kouluterveyskyselyn tuloksista löytyy THL:n sähköisestä tulospalvelusta ja pääkaupunkiseudun kuntien yhteisessä Kouluterveyskysely-webinaarissa 4.11.

Julkaistu: 6.10.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter