Muutoksia Myyrmäen alueen yläkoulujen kouluverkkoon - kutsu asukasiltaan

Myyrmäen ja Martinlaakson alueen yläkoulujen tilat eivät riitä lähitulevaisuudessa kasvavalle oppilasmäärälle, ja siksi kaupungin investointiohjelmaesityksessä on suunnitteilla uusi koulurakennus Myyrmäen keskustaan. Vantaan kaupunki järjestää asiasta kaikille avoimen kuulemis- ja keskustelutilaisuuden verkossa.

Aika: maanantai 13.12.2021 klo 17.00

Paikka: Teams-kokous. Yhteyksiä voi tulla testaamaan 16.45 alkaen.

Kokouslinkki: Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Tilaisuus järjestetään, koska asiaa ollaan valmistelemassa päätettäväksi tammikuun 24.1.2022 Kasvatuksen ja oppimisen lautakuntaan. Tilaisuudessa käydään läpi Myyrmäen alueen palveluverkkoon suunnitellut muutokset ja annetaan ohjeet kirjallisen kannanoton jättämiseen. Ohjeet kannanottoihin ja tilaisuudessa esitettävä diasarja tulevat myös Osallistuva Vantaa -sivustolle.

Oppilaaksiotossa noudatetaan Vantaan yleistä käytäntöä, jolla optimoimaan luokkakokoja ja koulujen tilaväljyyttä. Maantieteellinen alue on alustavan suunnitelman mukainen ja se saattaa vuosittain vaihdella normaalin käytännön mukaisesti. Kilterin Sanomalan opetuspisteen oppilaat siirtyisivät lähtökohtaisesti 1.8.2028 alkaen uuteen Ojahaantielle valmistuvaan kouluun, jolloin Myyrmäen suuralueella on neljä 7.–9. luokkien opetusta antavaa koulua: Hämeenkylän koulu, Kilterin koulu, Martinlaakson koulu ja uusi Ojahaantielle valmistuva koulu. Ennen uuden koulun valmistumista Ojahaantielle, tiedotetaan syksyn 2028 ja sen jälkeisestä oppilaaksiotosta Kaivokselan, Martinlaakson ja Myyrmäen alueilla.

Osallistuva Vantaa -sivustolta löytyy lisätietoa ja kartta, johon on merkattu vinoviivalla alue, jolta alustavasti arvioidaan ohjattavan oppilaita yläkouluun joko Kilterin Sanomalan opetuspisteeseen tai Martinkylän kouluun syksystä 2022 syksyyn 2027 asti: Yläkouluverkkoon muutoksia Myyrmäen alueella

Julkaistu: 26.11.2021 
(muokattu: )