Vammaisneuvosto

Vantaan vammaisneuvosto on kaupungin ja sen alueella toimivien vammaisten henkilöiden, heidän omaistensa ja vammaisjärjestöjen yhteistyö- ja edunvalvontaelin.

Vammaisneuvoston tehtävänä on:

  • seurata vammaisten tarpeiden kehitystä
  • seurata yleisiin oloihin vaikuttavaa päätöksentekoa vammaisten kannalta
  • edistää vammaisten vaikutusmahdollisuuksia ja tasa-arvoista osallistumista yhteiskunnan eri toimintoihin
  • seurata vammaisille tarkoitettujen palvelujen ja etuuksien kehitystä
  • tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja vammaisia koskevissa asioissa - huolehtia käsittelemiensä asioiden tiedottamisesta
  • edunvalvonta
  • hoitaa muut toimialaan kuuluvat ja kaupunginhallituksen määräämät tehtävät

Esityslistat ja kokousmuistiot

Vammaisneuvoston kokousten esityslistat ja kokousmuistiot löytyvät Kuntatoimistojärjestelmästä (valitse kohdasta 'Toimielin* Vammaisneuvosto)

Kokousaikataulut

  • 27.2.
  • 24.4.
  • 29.5.

Vammaisneuvosto 40 vuotta

Vuonna 2019 vietetään Vantaan vammaisneuvoston 40-vuotisjuhlavuotta. Juhlavuonna vammaisneuvosto kiinnittää erityistä huomiota tunnettavuutensa parantamiseen.

Ajankohtaista

Instagram @vantaankaupunki

Twitter