Teemavuosi kouluissa ja päiväkodeissa

Teemavuoden aikana kannustetaan kouluja ja päiväkoteja lähtemään lähimetsiinsä oppimaan.

Vantaan koulut ja päiväkodit käyttävät lähimetsiä ahkerasti oppimisympäristöinä. Lähimetsä on oivallinen paikka toteuttaa opetusuunnitelman sisältöjä ilmiölähtöisesti. Metsien terveyshyödyt muun muassa stressitason laskemisessa tiedetään hyvin ja myös ryhmäytymisen kannalta metsäympäristö on oivallinen. Lähimetsävuoden aikana kouluja ja päiväkoteja kannustetaan ja tuetaan menemään metsään vielä entistä enemmän.

Kasvatusyksiköiltä kerättiin kevään aikana tietoa siitä mitkä ovat heille tärkeimmät lähimetsäalueet ja missä he käyvät oppimassa ja liikkumassa. Näitä tietoja käytetään muun muassa uusia metsänhoitosuunnitelmia tehdessä ja tulevassa yleiskaavatyössä.

Oppimisen tueksi ja metsäänmenon helpottamiseksi kouluille ja päiväkodeille on tarjolla paljon materiaalia. Materiaalit löytyvät parhaiten Mappa-palvelusta. Lähimetsävuoden aikana myös Vantaan luontokoulu tarjoaa lähimetsäteemaisia kursseja kasvattajille.

Tämän lisäksi teemavuoden aikana ja Suomen 100-vuotisjuhlien kunniaksi järjestetään kouluille ja päiväkodeille oma Luonnon päivä 17.5.2017 #karataanluontoon. Päivän materiaaleista löytyy lähimetsävinkkejä.

Muita lähiluonnon ja ulkona oppimisen teema päiviä teemapäiviä tai tapahtumia ovat ainakin: Ulos – Ut – Out! Kansainvälinen ulkona oppimisen suurtapahtuma 5.-6.6.2017 Turussa ja Maailmanlaajuinen Outdoor Classroom Day 18.5.2017, jossa on mukana kouluja ja päiväkoteja ympäri maailman. Materiaalivinkkejä.

Lisäksi Vantaan ympäristökeskus ja sivistystoimi rakentavat vuoden aikana uudenlaisen toiminnallisen lähimetsä”näyttelyn”, jonka jokainen päiväkoti, koulu tai perhe voi toteuttaa omassa lähimetsässään.

Haastamme sinut mukaan osallistumaan Vantaan Lähimetsien teemavuoteen lähtemällä ulos liikkumaan ja oppimaan oman luokkasi, ryhmäsi tai lastesi kanssa!

Lisätietoa ympäristökasvatuksesta Vantaalla

Katso video koululaisten metsäseikkailusta

Ajankohtaista

Instagram

Twitter