Järjestä talkoot

Haluatko olla auttamassa lähiluonnon hyvinvointia? Hyvä idea on järjestää talkoot.

Lähiluontotalkoiden järjestämiseen saa apua kaupungin työntekijöiltä, muun muassa kesäisin purojen parissa työskenteleviltä purotalkkareilta.

Siivoustalkoot

Siivoustalkoille hyviä kohteita ovat yleiset alueet, kuten puronvarret, metsiköt, puistot ja teiden pientareet. Talkoissa kerätään pois luontoon kuulumattomat roskat. Talkooalueesta, ajankohdasta sekä tarvikkeista ja kuljetusavusta on sovittava Vantaan kaupungin viheralueyksikön kanssa. Lajittele talkoissa erikseen metalli-, sähkö- ja elektroniikkaromu, vaaralliset jätteet, renkaat ja puujäte. Renkaita ym. isokokoisia romuja ei tarvitse säkittää. Kaupunki tarjoaa talkoolaisille jätesäkit ja tarvittaessa siivoustyövälineitä sekä huolehtii roskien ja romujen poiskuljetuksen sovitusta paikasta.

Viheralueyksiköiden yhteystiedot

  • Länsi-Vantaa: Marjo Huhtala puh. 040- 8276 562, Anne Huotari puh. 040- 5518 243
  • Keski- Vantaa: Jarmo Uutela puh. 040- 0605 852, Tarja Kurkela puh. 043- 8266 710
  • Alue urakka-alueet Hakunila ja Korso: Urpo Korpi puh. 40- 0605 851, Mervi Viitanen puh. 040- 0605 819

Jättipalsamitalkoot

Erityisesti purojen varsilla haitallisesti leviävää ja luonnonkasveja tukahduttavaa vieraslajia, jättipalsamia, voi poistaa heti taimien ilmestymisestä toukokuussa heinä- elokuun vaihteeseen ennen siementen kypsymistä. Talkoita voi järjestää kaupungin omistamilla viheralueilla.

Talkooalueesta, ajankohdasta sekä tarvikkeista ja kuljetusavusta on sovittava viheralueyksikön kanssa. Ohjeita talkoiden järjestämiseen ja vinkkejä sopivista talkookohteista saa myös ympäristökeskuksesta ymparistotarkastajat@vantaa.fi tai 09 839 23107/ 09 83928331.

Kitketyt jättipalsamit voidaan jättää maastoon. Silloin ne pitää käsitellä, esimerkiksi murskata tallomalla niin etteivät kasvit pääse juurtumaan uudelleen. Kaupunki tarjoaa talkoolaisille jätesäkit ja tuo ne sovitulle paikalle.

Purokunnostustalkoot

Purokunnostuksiin on aina hankittava lupa. Talkoot on parasta järjestää loppukesällä, ja niissä lisätään kutusoraikkoa tai poistetaan kalojen liikkumista haittaavia roskapatoja.

Kaupunki tarjoaa talkoolaisille jätesäkit, kunnostuksessa käytettävän soran ja siivoustyövälineitä sekä huolehtii tarvikkeiden poiskuljetuksen sovitusta paikasta. Talkoiden järjestäminen vaatii ensin maastokäynnin kohteessa, suunnittelun ja ammattitaitoisen vetäjän.

Talkoita suunniteltaessa Vantaan kaupungin yhteyshenkilö on kalastusteknikko Markku Tiusanen 09 839 22663. Myös Suomalaisen Kalastusmatkailun Edistämisseura (0400 767 763) ja Virtavesien hoitoyhdistys (040 764 8045) järjestävät purokunnostustalkoita.

Ajankohtaista

Twitter