Työkaluja nuorten osallistamiseen

Lasten ja nuorten osallisuus vaatii jatkuvaa kehittämistyötä, jotta lapset ja nuoret pääsevät entistä laajemmin mukaan heitä koskevien asioiden käsittelyyn. Nuorisopalvelut osallistuu kehitystyöhön monin eri tavoin, muun muassa tuottamalla oppaita ja työkaluja osallisuuden toteuttamiseen. Kaikki aineistot ovat vapaasti ladattavissa alhaalta löytyvistä linkeistä.

Lasten ja nuorten Vantaa II

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelmapdf, 1970 kb hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa elokuussa 2013. Ohjelmassa kerrotaan erilaisista osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksista Vantaalla sekä kuvataan keskeisimmät toimenpiteet, joiden avulla mahdollisuuksia lisätään vuosina 2013–2016. Toimenpiteet liittyvät tietojen, kansalaistaitojen ja -toiminnan sekä yhteistyön lisäämiseen, asenteiden muuttamiseen, osallisuuden rakenteiden sekä ennen kaikkea erilaisten vaikuttamistapojen ylläpitämiseen ja kehittämiseen.

Sun juttu? -opas

Sun juttu? -vaikuttamisoppaat ovat ladattavissa lapsillepdf, 798 kb ja nuorillepdf, 746 kb.

Opas palveluagenttitoimintaanpdf, 321 kb

Palveluagenttitoiminta perustuu mystery shopping -menetelmään.

Opas oppilaskunnan ohjaukseenpdf, 562 kb

Opas tarjoaa tietoa, vinkkejä ja tukea oppilaskuntaa ohjaaville opettajille.

Ajankohtaista