Onko mahdollista saada kouluihin sähkönkulutusmittareita, joilla kulutusta voidaan mitata ja kilpailla toisia kouluja vastaan sähkön säästössä?

Kaikilla kaupungin työntekijöillä on pääsy Granlund Manager -kulutusseurantajärjestelmään ja ekotukihenkilöitä koulutetaan niiden löytämiseen, käyttöön ja hyödyntämiseen. Noora Ilolan kanssa on sovittu talvella 2018-2019 osana energiajohtamismalliamme, että nämä säästökilpailutukset startataan taas seuraavan 1 v sisällä. (vastaaja Tuomas Helin, energian erityisasiantuntija)

Huomioidaanko ja miten huomioidaan luonnonvalon käyttö uudis- ja korjausrakentamisessa?

Tilojen ja valaistuksen suunnittelua ohjaava ”Ohjeita suunnittelijoille, yleisohje 2019” suunnitteluohje vaatii suunnittelijoita huomiomaan tämän suunnittelussa. Löytyy ohjeen sivulta 15 https://www.vantaa.fi/asuminen_ja_ymparisto/toimitilat_ja_kiinteistot/suunnittelu_ja_rakentaminen. (vastaaja Tuomas Helin, energian erityisasiantuntija)

Kouluihin uusiutuvan energianlähteiden voimaloita. Miten tätä tuetaan ja edistetään?

Konsulttivetoinen Uusiutuvan energian kuntakatselmus valmistuu 06-2019 jossa saamme suositukset teknillis-taloudellis-ympäristöarvioinnin perusteella kaupungin omien rakennusten uusiutuvien energialähteiden omatuotannon osalta. Tämä selvitys auttaa meitä suuntaamaan uusiutuvan energian omatuotantoinvestointeja: minkälaista ja millaisiin kohteisiin.
Tähän asti on linjana pidetty, että uudiskohteisiin ja suuriin peruskorjauskohteisiin asennetaan aurinkopaneelit. Ja vuoden 2020 budjetille on varattu 1 Meur, jolla saadaan kaupungin omien rakennusten lämmitysöljyn käyttö puolitettua. (vastaaja Tuomas Helin, energian erityisasiantuntija)

Voiko koulujen ja oppilaitosten lamppuja ja vesihanoja vaihtaa ekologisimpiin ja automaattisiin malleihin?

LED-valaistusuusintoja toteutetaan jatkuvasti, peruskorjausten yhteydessä. Uudiskohteisiin LED:it tulevat aina. Viime vuonna vaihdettiin peruskorjausten lisäksi normaalikäytössä oleviin kouluihin ja päiväkoteihin uutta 1500 LED-lamppua. Vaihtotyön kiihdyttämisestä on sovittu, vaihtotöille kilpailutetaan puitesopimus talven 2019-2020 aikana. Suurin osa l. järkevästi vaihdettavissa olevat valaisimet tullaan vaihtamaan energiatehokkaille LED:eille puitesopimuksen puitteissa n. 4 vuoden aikana 2020-2023. Arvioidut investointitarpeet ovat useamman 1-3 M€ur/vuosi. Näin ollen 2024 alussa liki kaikki rakennusten valaistus on LED-tekniikalla toteutettu. (vastaaja Tuomas Helin, energian erityisasiantuntija)

Ajankohtaista