Koulukuljetusperusteet

Koulukuljetus järjestetään pääsääntöisesti julkisilla kulkuvälineillä, jolloin oppilas saa maksuttoman koululaismatkakortin. Taksikuljetus myönnetään vain poikkeustilanteissa, jos oppilas ei pysty kulkemaan koulumatkaa kävellen tai julkisilla kulkuvälineillä. Oppilas voi kulkea myös toiseen suuntaan taksilla ja toiseen suuntaan julkisilla kulkuvälineillä.

Alla tiivistelmä koulukuljetusperusteista. Lue tarkemmin asiasta opetuslautakunnan pöytäkirjanotteesta.

Koulumatkan pituus

 • Oppilas saa maksuttoman koululaismatkakortin, jos koulumatkan pituus kunnan osoittamaan lähikouluun on yli 5 km.
 • Koulumatkan pituus mitataan sivistystoimessa lyhintä jalankulkukelpoista reittiä pitkin.
 • Koulumatkan pituuden perusteella ei myönnetä taksikuljetusta.

Erityisen tuen tarve

 • Erityistä tukea tarvitsevat 1.–2. luokan oppilaat saavat maksuttoman koululaismatkakortin, jos koulumatkan pituus on yli 3 km.
 • Taksikuljetusta haettaessa hakemuksen liitteenä on oltava lääkärin tai psykologin lausunto.
 • Lausunto tulee toimittaa hakemuksen liitteenä tai sähköpostilla koulukuljetus@vantaa.fi

Valmistava opetus

 • Valmistavan opetuksen alle 10-vuotiaat oppilaat saavat maksuttoman koululaismatkakortin, jos koulumatkan pituus on yli 3 km.

Terveydelliset syyt

 • Koulukuljetus voidaan myöntää lääkärin todistuksen perusteella terveydellisistä syistä.
 • Oppilas voi saada terveydellisistä syistä koululaismatkakortin tai taksikuljetuksen.
 • Lääkärin todistus tulee toimittaa hakemuksen liitteenä tai sähköpostilla koulukuljetus@vantaa.fi

Koulumatkan vaarallisuus

 • Tietä tai tien ylitystä ei pidetä vaarallisena, jos nopeusrajoitus on enintään 50km/h
 • Jos nopeusrajoitus on yli 50km/h, tietä ei pidetä vaarallisena, jos siinä on erillinen kevyen liikenteen väylä tai leveä piennartila.
 • Jos nopeusrajoitus on yli 50km/h, tien ylitystä ei pidetä vaarallisena, jos tiellä on merkityt suojatiet tai liikennevalot.
 • Koulumatkan vaarallisuus arvioidaan sivistystoimessa. Arvioon vaikuttavat tien geometria, näkyvyys ja oppilaan ikä.
 • Hakijan tulee perustella lisäselvitys-kohdassa (6), mikä osuus koulumatkasta on vaarallinen.

Toissijainen koulu (esim. musiikkiluokka, englanninkielinen opetus)

 • Oikeus koulukuljetukseen on pääsääntöisesti vain kunnan osoittamaan lähikouluun.
 • Kuitenkin jos koulumatkan pituus on yli 5 km sekä toissijaiseen kouluun, että lähikouluun, on oppilaalla oikeus maksuttomaan koululaismatkakorttiin.
 • Jos oppilaalla on vamman tai sairauden perusteella oikeus saada taksikuljetus lähikouluunsa, hänelle voidaan myöntää taksikuljetus myös toissijaiseen kouluun.

Saattamisavustus

 • Perustellusta syystä huoltajalle voidaan maksaa koululaismatkakortin hinta saattamisavustuksena.

Ajankohtaista

Twitter