Kokeellinen oppimisympäristö varhaiskasvatuksessa

Vantaan kaupungin varhaiskasvatus on saanut Opetushallitukselta valtionavustusta Kokeellinen oppimisympäristö -hankkeeseen. Hankkeessa kehitetään Vantaan varhaiskasvatussuunnitelman 2017 ja Vantaan esiopetuksen opetussuunnitelman 2016 mukaista oppimisympäristöä. Syksyllä valmistuva Martinlaakson päiväkoti toimii oppimisen laboratoriona, jossa testataan ja edelleen kehitetään varhaiskasvatuksen oppimisympäristöä. Hankkeessa tehdään yritysyhteistyötä, jossa luodaan ja varustetaan varhaiskasvatukseen liittyviä oppimisympäristöratkaisuja testikäyttöön. Lisäksi hankkeessa mallinnetaan luotua oppimisympäristöä. Mallin suunnittelussa painotetaan leikkiä, liikuntaa, tieto- ja viestintäteknologian pedagogista käyttöä sekä lasten osallisuutta edistäviä ratkaisuja.

Hankkeen etenemistä voit seurata Oppimaisema.fi- sivustolta.

Ajankohtaista

Twitter