Koulutuksellisen tasa-arvon (Kota) -hanke

Koulutuksellisen tasa-arvon (Kota) -resurssilastentarhanopettaja -mallia kehitettiin Vantaalla opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa Kota-hankkeessa lukuvuonna 2017-2018. Mallissa Kota-resurssilastentarhanopettajan ja esiopetuksen lastentarhanopettajan eri tavoin painottuvat tehtävänkuvat täydentävät toisiaan ja työskentelyssä keskeistä on samanaikaisopetus ja pienryhmätoiminta. Työskentelyn myötä pyritään vahvistamaan erityisesti monikielisten lasten koulutuksellista tasa-arvoa. Hanke jatkuu lukuvuonna 2018-2019 Opetushallituksen valtionavustuksen tukemana.

Ensimmäisen hankevuoden hyvien kokemusten kannustamana jatkamme kehittämistyötä yhdessä Kota-resurssilastentarhanopettajien ja hankkeeseen osallistuvien ammattilaisten kanssa.

Katso video Kota-resurssilastentarhanopettajien työskentelystä Vantaalla.

Ajankohtaista

Twitter