Vanhemmat mukaan suunnitteluun

Varhaiskasvatuspalveluissa lasten ja vanhempien kokemuksia hyödynnetään palvelujen kehittämisessä. Alueilla tai yksiköissä voidaan järjestää erilaisia tilaisuuksia tai työpajoja, joissa yhdessä henkilökunnan kanssa pohditaan sitä, miten palveluja voidaan kehittää. Yksiköiden omista tilaisuuksista saa tietoa suoraan päiväkodeista. Alueellisista ja kaupunkitasoisista tilaisuuksista saa tietoa päiväkodeista, Varhaiskasvatuksen uutiskirjeestä, vantaa.fi-sivustolta ja Lasten Vantaa –Facebook-sivulta.

Asiakaskyselyt

Palvelunkäyttäjillä on mahdollisuus kertoa omista kokemuksistaan ja ideoistaan vastaamalla erilaisiin kyselyihin. Vantaan varhaiskasvatus oli mukana pääkaupunkiseudun kuntien yhteisesti toteuttamassa varhaiskasvatuksen asiakaskyselyssä, joka toteuteutettiin marraskuussa 2017. Vastaava kysely on toteutettu viimeksi vuonna 2014. Vantaan varhaiskasvatuksen asiakaskyselyn tulokset 2017 ja yhteenveto pääkaupunkiseudun kuntien tuloksista.

Vuoden 2017 aikana laadittiin myös selvitys rajatusta varhaiskasvatus- ja päivähoito-oikeudesta.Selvityksessä tarkasteltiin Vantaalla saatujen kokemusten perusteella varhaiskasvatusoikeudessa tapahtuneiden muutoksien lapsi- ja sukupuolivaikutuksista. Selvityksen tulokset raportoitiin kaupunginvaltuustolle syksyllä 2017. Selvitys

Kahden vuoden välein toteutettavan kerhojen, avointen päiväkotien ja asukaspuistojen asiakaskyselyn avulla arvioidaan ja kehitetään avoimen varhaiskasvatuksen palveluja. Asiakaskysely toteutettiin keväällä 2018. Avoimen varhaiskasvatuksen asiakaskysely 2018 tulokset.

Huoltajilla on mahdollisuus antaa palautetta varhaiskasvatuksen aloittamisesta ja sen sujuvuudesta verkkokyselyn avulla.

Ajankohtaista

Instagram

Twitter