Vantaa's visions for the future

Citizens’ views on strategy

Vantaa City Planning will prepare, together with the residents, visions for the future with which the city will be planned in 2027, 2067, and 2117.

More than 1500 people have participated in making of Visions for the Future. Majority of them have answered web questionnaires. Others have participated in workshops and street activities.

Almost all schools participated in Children and the Young’s Movers & Shakers Day. There are more than 22 000 students in these schools, although not every class has participated.

Results

Material collected during Vantaa’s visions for the Future will be used in preparing:

 • Vantaa’s 2017-2021 Council Strategy
 • Master plan 2020
 • City Center Profiles

Results will be documented in an exhibition and a publication available around the end of 2017.

Data collection is finished

Data for Vantaa’s Visions for the Future was collected:

Gallup
Vantaa residents’ opinions on their hometown’s important themes were collected in a street Gallup, residents’ events, and online from October 2016 to January 2017. The Gallup results can be seen in the themes chosen for the visions for the future.

Vantaa's visions for the future - online publication (only in Finnish)
What kind of futures are possible for Vantaa? Come and familiarize yourself with Vantaan tulevaisuuskuvat -verkkojulkaisu!

Vantaa's future survey
In what direction would you like Vantaa to develop? What is a good hometown like in the future? Vantaa’s Future Survey was open from February 2017 to April 2017.

Residents’ jury
The residents’ jury prepared residents’ opinions concerning the city's strategic issues. Jury worked for two days in April 2017.

Children and the Young’s Movers & Shakers Day
The future of the hometown was the theme of the young’s Movers & Shakers Day. Almost all Vantaa basic schools and high schools participated in the event. The Movers & Shakers Day took place on April 26, 2017.

Vantaan tulevaisuuskuvat

Millaisia mahdollisia tulevaisuuksia Vantaa voi kohdata? Tervetuloa tutustumaan Vantaan tulevaisuuskuvat -verkkojulkaisuun!

Nettiyhteytesi nopeudesta riippuen julkaisun latautuminen saattaa kestää hetken. Jos julkaisu ei aukea nettiselaimessasi, varmista että selaimesi Flash-liitännäinen on päivitetty. Googlen Chrome-selaimella saatetaan vaatia liitännäisen salliminen (kirjoita osoitekenttään chrome:plugins). Myös Internet Explorer-selaimella saatetaan vaatia liitännäisen salliminen (valitse Työkalut > Lisäosien hallinta).

Vantaalaisten näkemyksiä strategiatyöhön

Vantaan kaupunkisuunnittelu valmistelee yhdessä kuntalaisten kanssa Vantaalle tulevaisuuskuvia, joiden avulla suunnitellaan kaupunkia vuonna 2027, 2067 ja 2117.

Yli 1500 henkilöä on osallistunut Tulevaisuuskuvien tekemiseen. Valtaosa heistä on vastannut nettikyselyihin. Lisäksi vantaalaisia on tavattu työpajoissa, tapahtumissa ja kadulla.

Lasten ja nuorten vaikuttajapäivään osallistui 44 peruskoulua, 8 toisen asteen koulua ja 6 nuorisotilaa. Osallistuneissa kouluissa on yhteensä 22 000 oppilasta – osallistuneiden luokkien määrää ei kuitenkaan tilastoitu.

Tulokset

Vantaan tulevaisuuskuvat -hankeessa kerättyä aineistoa käytetään:

 • Vantaan tulevan valtuustostrategian 2017 – 2021 valmistelussa
 • Yleiskaavan 2020 valmistelussa
 • Vantaan keskustojen profiloinnissa

Hankkeen tuloksista kootaan näyttely ja julkaisu, jotka valmistuvat vuoden 2017 lopussa. Alustaviin tuloksiin voi tutustua seuraavasti:

 • Kaupunkilaisten näkemyksiä strategiatyöhön -esitys
 • Voimavaralähtöinen kaupunki –kooste
 • Gallup-tulosten analyysi
 • Vantaan tulevaisuuskyselyn vastauksia osa-alueittain
 1. Vehreä vallankumous
 2. Huokoinen pinta
 3. Yhteyksien kaupunki
 • Vantaan tulevaisuuskyselyn data on julkaistu avoimena aineistona Helsinki Region Infoshare (HRI) –alustalla.

Aineiston keruu on päättynyt

Tulevaisuuskuviin koottiin aineistoa seuraavasti:

Tähän mennessä tapahtunut

Gallup
Vantaalaisten näkemyksiä kotikaupungin tärkeistä teemoista kerättiin katugallupissa, asukastilaisuuksissa ja verkossa 10 / 2016 – 1 / 2017. Gallupin vastaukset näkyvät Tulevaisuuskuviin valituissa teemoissa.

Vantaan tulevaisuuskysely
Mihin suuntaan haluat Vantaan kehittyvän? Millainen on tulevaisuuden hyvä kotikaupunki? Vantaan tulevaisuuskysely oli avoinna 2 – 4 / 2017.

Asukasraati
Asukasraati käsitteli valtuustostrategian kysymyksiä kahden päivän ajan keväällä 2017. Raadin julkilausuma kokoaa työskentelyn tulokset. Tutustu asukasraadin julkilausumaan!

Lasten ja nuorten vaikuttajapäivä
Kotikaupungin tulevaisuus oli Vantaan Lasten ja nuorten vaikuttajapäivän teema. Vaikuttajapäivä järjestettiin 26.4.2017.

Current


Twitter