Yleiskaava 2020

Seuraavan koko kaupungin kattavan yleiskaavan laadinta käynnistyy vuoden 2017 aikana.

Yleiskaavatyön pohjaksi on laadittu vuoden 2016 aikana voimassa olevien yleiskaavojen ajantasaisuudesta arviointia, joka esitellään heti alkuvuodesta kaupunkisuunnittelulautakunnassa. Työssä on arvioitu yleiskaavojen ohjaavuutta ja niiden vaikutusaikana tapahtunutta kaupunkikehitystä sekä pohdittu mahdollisia muutostarpeita.

Viimeistelyvaiheessa on myös viherrakenneselvitys, joka valmistuu myöhemmin keväällä. Nämä kaksi sekä aiemmin laaditut joukkoliikennekaupunkia ja kauppaa koskevat selvitykset toimivat seuraavan yleiskaavan taustamateriaalina. Lisäksi Vantaan vanhan rakennuskannan selvitys Vaari valmistuu sopivasti ennen suunnittelutyön käynnistymistä.

Yleiskaavan valmistelussa ensimmäinen työvaihe tulee sisältämään työohjelman, viestintäsuunnitelman ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman laadinnan.

Lisäksi tavoitteena on käynnistää jo ensi vuoden aikana tarvittavia tutkimushankkeita mm. luontotietojen ajantasaistamiseksi.