Yleiskaava 2020

Koko kaupungin kattavan yleiskaavan laadinta käynnistyy. Ensimmäisessä työvaiheessa määritellään tavoitteet. Tavoitteet valmistellaan luonnokseksi asiantuntijoiden työnä ja syksyllä yhteistyössä yleiskaavatoimikunnan kanssa ne kootaan raportiksi ja kehityskuvakartaksi. Tavoitteet hyväksyy kaupunginvaltuusto vuodenvaihteessa.

Syyskuun lopulla valmistuu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka tulee nähtäville ja kommentoitavaksi. Tässä vaiheessa kaikki osalliset ja kuntalaiset pääsevät mukaan työhön. Ensi vuonna tehdään luonnosta. Sitä tehtäessä toivotaan vilkasta vuoropuhelua konkreettisista eri aiheista ja alueiden maankäyttöön liittyvistä kysymyksistä sekä ratkaisumahdollisuuksista.

Vuonna 2019 keskitytään vaikutusten arviointiin. Muun muassa seuraavat näkökulmat tullaan arvioimaan: vaikutukset luontoon, kulttuuriympäristöön, ilmastoon, liikenteeseen, alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen ja elinkeinoelämään.

Yleiskaava viimeistellään ehdotukseksi lausuntojen, mielipiteiden sekä vaikutusten arviointien pohjalta. Tavoitteena on, että yleiskaava tulee hyväksytyksi ennen vuoden 2020 loppua.

Ajankohtaista

Twitter