Kaupunkisuunnittelulautakunta esittää Kulleropuiston kaavamuutoksen hyväksymistä

Asemakaavamuutoksella suunnitellaan omakotitaloja, 2-kerroksisia pienkerrostaloja ja 4-5 kerroksisia kerrostaloja. Omakotitalot ja puujulkisivuiset pienkerrostalot muodostavat pientalomaisen vyöhykkeen olemassa olevan Hiekkaharjun omakotitaloalueen ja uusien kerrostalojen väliin. Rakentamisen kerrosala alueella noin tuplaantuu nykyisestä. Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle asemakaavamuutoksen hyväksymistä. Esitys hyväksyttiin lautakunnassa äänin 7-6.

Kaavamuutoksen ollessa nähtävillä, siitä saatiin runsaasti mielipiteitä. Suurimmat toiveet koskivat kokonaisrakentamismäärän vähentämistä ja rakennusten kerrostamista. Suunnitelmaa muokattiin mielipiteiden perusteella. Länsireunan rakennukset muutettiin 2-kerroksisiksi omakotitaloiksi. Sipulipuiston läheisyyteen suunnittelualueen luoteisosaan suunniteltiin 2-kerroksista puurakentamista, joka voisi toteutua pientalomaisina pienkerrostaloina, esimerkiksi BoKlok-rakentamisena. Parsatien ja ison pysäköintialueen kulmassa sijaitseva pistetalo madallettiin 4-kerroksiseksi.

Noin puolet suunnittelualueesta, ja kaikki olemassa olevaan rakennuskantaan rajautuva rakentaminen on kaavamuutoksessa 2-kerroksista rakentamista. Kaupunkikuvallisesti kaava pyrkii noudattamaan Hiekkaharju 5- kaava-alueen tyyliä. Tämä näkyy muun muassa rakennusten muotoilussa, katto- ja julkisivumateriaaleissa ja -väreissä sekä kaavan länsireunan omakotitaloissa. Tavoitteena on, että uusi rakentaminen mahdollisimman luonnollisesti jatkaa jo olemassa olevaa tyyliä alueella.

Katsaus maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan vuoteen 2017

Mennyt vuosi oli toimialalla työntäyteinen, tapahtumarikas ja tuottoisa. Rakentaminen jatkui vilkkaana. Vuonna 2017 Vantaalle valmistui uutta kerrosalaa kaikkiaan 348 932 k-m2. Uusia asuntoja valmistui vuoden 2017 aikana 3 290 kappaletta. Seudulliset asuntotuotantotavoitteet (MAL) ylitettiin reilusti. Lisäksi vuoden aikana järjestettiin muun muassa useita suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailuja, joiden avulla saadaan monipuolista asuntotuotantoa eri kaupunkikeskuksiin. Vuosikatsaus merkittiin tiedoksi asiana 7.

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi esityksen vuoden 2018 pientalotonttihausta

Tänä vuonna yleiseen tonttihakuun tulee 11 pientalotonttia ja 8 tonttia myydään tarjouskilpailulla. Yleinen tonttihaku järjestetään keväällä 2018. Tontit myydään pisteytyksen perusteella ja kiinteällä hinnalla. Myytävät tontit sijaitsevat Vantaanlaaksossa Nybackankujalla (1 tontti), Askistossa Skobbaksenrinteellä (4 tonttia) ja Ylästössä Kuukusentiellä (6 tonttia). Tarjouskilpailu järjestetään syksyllä 2018. Tarjouskilpailulla myytävät tontit sijaitsevat Hämevaarassa Vieterikujalla (3 tonttia) sekä Pakkalassa Pitotiellä (5 tonttia). Yksityiskohtaiset tiedot myytävistä tonteista ja niiden hakemisesta julkaistaan verkkosivuilla tonttihakujen käynnistyessä: www.vantaa.fi/omakotitontit

Lisäksi päätettiin mm:

• Esittää nähtäville asemakaavamuutosta Myyrmäessä, Virtakujalla (asia 9), jossa autopaikkojen korttelialue muutetaan asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Paikalle on suunnitteilla 8-kerroksinen kerrostalo. Samalla kaavoitetaan Uomapolku Virtakujalta Uomarinteelle.
• Esittää hyväksyttäväsi asemakaavamuutosta pitkän matkan linja-autojen pysäkkien sekä niihin liittyvien kaistojen ja meluseinien rakentamista varten. Alue sijaitsee Valtatie 4:n ja Kyytitien eritasoristeysalueella ja Kehä III:n ja Koivukylänväylän liikenneympyrän välisellä maantienalueella Lahdentiellä, koskien kaupunginosia Kuninkaala, Hakkila, Vaarala, Hakunila, Itä-Hakkila ja Kuninkaanmäki (asia 10)
• Varata Koivukylässä sijaitseva tontti Mediset Hoivarakentajat Oy:lle yksityisen päiväkodin toteuttamista varten (asia 17).

Kaikki asiat päätettiin esitysten mukaisesti.

Esityslista kokonaisuudessaan osoitteessa: http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 12.2.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter