Maanalaisten johtojen sijaintitiedot

Maaperään kohdistuvan rakennustyön aloittaminen edellyttää maanalaisten johtojen sijaintiselvitystä toimenpidealueella. Sijaintiselvityksen tarkoituksena on estää johtojen vaurioituminen.

Avoin kaivanto Kivistössä.

Vantaan kaupunki rakentaa ja ylläpitää katuja ja muita yleisiä alueita. Näiden alueiden hallinta edellyttää tietoa maanalaisten johtoverkkojen ja niihin liittyvien rakenteiden tarkasta sijainnista. Tätä tarkoitusta varten Vantaan kaupunki ylläpitää niin sanottua johtokarttaa.

Johtokartta rakentuu maanalaisten johtojen sijainninmittauksista, joiden perusteella kaikki maastossa olevat johdot voidaan myöhemmin paikantaa tarkasti uudelleen. Johtokarttaa käytetään rakennetun ympäristön maankäytön, kunnallistekniikan ja erilaisten johtoverkostojen suunnittelussa.

Tarkan johtokartan avulla verkostojen jatkokset, haarakappaleet, putkitusten päät ja muut kohteet ovat paikannettavissa siten, että verkostolaajennusten tai huoltotoimenpiteiden yhteydessä tarvittavat kaivutyöt voidaan minimoida. 

Johtotietoselvitys

Kaivu-, kairaus- tai louhintatyön tai muun vastaavan maaperään kohdistuvan rakennustyön aloittaminen edellyttää maanalaisten johtojen sijaintiselvitystä toimenpidealueella. Siinä selvitetään kaikki alueella sijaitsevat kaapelit, putket ja muut maanalaiset rakenteet.

Maanalaisten johtojen sijaintiselvityksen tarkoituksena on estää johtojen vaurioituminen maaperään kohdistuvien toimenpiteiden yhteydessä. 

Johtojen sijaintiselvitys karttoineen on voimassa kaksi viikkoa. Se on kertakäyttöinen ja koskee vain asiakkaan ilmoittamaa toimenpidealuetta.

Johtotietoselvityksen hakeminen

Pora- ja lämpökaivot

Vantaan kaupungin alueella on kymmeniä erilaisia kalliokattoisia ja muita maanalaisia tiloja. Näitä ovat muun muassa rautatie- ja johtotunnelit sekä väestönsuojat. Lisäksi vireillä on useita laajoja tunnelihankkeita.

Toistaiseksi vain osa näiden tilojen sijaintitiedoista ilmenee johtokartalta tai niin sanotulta maanalaisten tilojen kartalta. Eräät tilat on luokiteltu salassa pidettäviksi, eivätkä ne ilmene edellä mainituilla kartoilta.

Aiemmin mainituilla tunneleilla saattaa olla satojen metrien levyiset suojavyöhykkeet ja vielä tätäkin leveämmät ulommat selvitysvyöhykkeet. Kaupungin rakennusvalvonta antaa lisätietoja tarvittavasta ilmoitus- tai lupamenettelystä.

Kaapelivaurion sattuessa

Kaapelivaurion sattuessa lue Yleisohjeet ja merkkien selitteet (katso kohta Ohjeet).

Lisätietoja

Johtoselvitys

johtoselvitys@vantaa.fi

Lisätietoa johtoselvityksen tekemisestä.

Avainsanat

Luvat