Lapsi esiopetuksessa

Esiopetus on osa elinikäisen oppimisen polkua, joka alkaa kotoa ja varhaiskasvatuksesta, ja jatkuu esiopetuksen jälkeen perusopetuksessa.

Esiopetuksessa tavoitteena on edistää lapsen kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen sosiaalisia taitoja ja tervettä itsetuntoa yhdessä perheen kanssa. Esiopetuksessa keskeistä on leikki ja myönteiset oppimiskokemukset. 

Esiopetusta järjestetään koulujen työpäivinä, neljä tuntia päivässä. Esiopetukseen osallistuminen on maksutonta ja siihen sisältyy päivittäinen ateria. Esiopetuksen lisäksi lapsella on mahdollisuus osallistua maksulliseen esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen. Täydentävän varhaiskasvatuksen tarve ilmoitetaan esiopetukseen ilmoittautumisen yhteydessä.

Esiopetuksen toimipaikat lukuvuonna 2021-2022

Esiopetusta toteutetaan Vantaalla kunnallisissa varhaiskasvatuksen toimintayksiköissä ja yksityisissä päiväkodeissa, joille Vantaan kaupunki on myöntänyt esiopetuksen järjestämisluvan. Esiopetusta järjestetään sekä päiväkotien että koulujen tiloissa. 

Esiopetuksen toimipaikoista päätetään opetuslautakunnassa lukuvuodeksi kerrallaan ennen esiopetukseen ilmoittautumisen käynnistymistä. Kun esiopetukseen ilmoittautuneiden lasten määrä on hakuajan päätyttyä tiedossa, opetuslautakunta vahvistaa seuraavan lukuvuoden toimipaikat. 

Lukuvuoden esiopetuksen toimipaikat >

Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus

Esiopetuksen lisäksi lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen, joka pyritään aina järjestämään samassa paikassa kuin esiopetus. Varhaiskasvatus on maksullista, mutta maksussa otetaan huomioon osallistuminen esiopetukseen. 

Kun lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta: 

  • Kun perhe täyttää lapselle ilmoittautumisen esiopetukseen, he ilmoittavat samalla, onko lapsella tarvetta esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen.  

  • Jos tarve täydentävään varhaiskasvatukseen syntyy kesken esiopetusvuoden, perheen pitää olla yhteydessä lapsen esiopetuspaikan johtajaan. 

Poissaolojen anominen

Esiopetuksessa noudatetaan koulujen työ- ja loma-aikoja. Huoltajat vastaavat lapsen säännöllisestä osallistumisesta esiopetukseen. Yli kahden viikon poissaolot anotaan päiväkodin johtajalta Poissaolojen anominen esiopetuksesta -lomakkeella.

Koulujen työ- ja loma-ajat >

 

Poissaolojen anominen esiopetuksesta(pdf, 65.33 KB)

Esiopetuksen kuljetukset

Esiopetuksessa olevalla lapsella on oikeus maksuttomaan kuljetukseen tai lapsen kuljettamista tai saattamista varten myönnettävään riittävään avustukseen, jos matka on yli viisi kilometriä tai jos matka on lapselle liian vaikea, rasittava tai vaarallinen.

Esiopetuksesta kouluun

Koulun aloittaminen on merkittävä tapahtuma sekä lapselle, huoltajille että lapsen kanssa työskenteleville. Tässä siirtymävaiheessa lapsen kanssa työskentelevät aikuiset vaihtuvat ja lapsen kehityksen ja oppimisen tukemisen jatkumon säilyttäminen edellyttää tiivistä yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Esi- ja alkuopetuksen toiminnallisen yhteistyön kautta lapset saavat kokemuksia koulusta oppimisympäristönä esimerkiksi yhteisten tapahtumien ja kouluvierailujen muodossa. Vantaalla jokaiselle esiopetuspaikalle on nimetty yhteistyökoulu, jossa esi- ja alkuopetuksen ryhmien yhteistyötä toteutetaan.

Avainsanat

EskariOppiminenPäiväkodit