Kaupunki jakaa avustuksia sellaisten tapahtumien ja toimintamuotojen tueksi, joiden järjestäminen tekee Vantaasta paremman paikan asua ja elää. Järjestöjen toiminta-avustukset ja taiteilija-apurahat on haettava niiden tiettynä hakuaikana, kohdeavustuksia voi hakea ympäri vuoden. Tarjolla on myös erilaisia työllistämistukia.

​​​​​

Vuoden 2023 avustuksista etäinfo 18.1.

Vuoden 2023 avustuksista pidettiin info keskiviikkona 18.1.2023 klo 17 alkaen. Tilaisuus järjestettiin Teams-etäkokouksena.

 

Tilaisuuden ohjelma

Yhteinen osuus klo 17:00-17:30

  • Tilaisuuden avaus ja ajankohtaista kaupungin jakamista avustuksista / yhteisten palveluiden päällikkö Leena Rusanen 
  • Avustusten hakujärjestelmän uudistus / projektipäällikkö Päivi Malmsten

Avustuslajikohtaiset pienryhmät klo 17:30-18.30

  • Liikunta-avustukset
  • Nuorisotoiminnan avustukset 
  • Hyvinvoinnin ja paikallisen kansalaistoiminnan avustukset 
  • Kulttuuriavustukset 

 

Järjestöavustukset ja apurahat vuonna 2023

Vuoden 2023 avustusten hakuajat ja hakemusten viimeiset jättöajankohdat ilmoitetaan virallisella kuulutuksella.

Avustuksia haetaan jättämällä hakemus sähköisessä asiointipalvelussa Oma Vantaassa. Oma Vantaassa jätetty hakemus siirtyy sähköisesti Vantaan kaupungin kirjaamolle. Kunkin avustuslajin nimetty hakemuslomake on näkyvissä Oma Vantaa-palvelussa vain avustuksen hakuaikana. Myös avustusten käyttöselvityslomakkeet ovat saatavilla Oma Vantaa-palvelussa. 

Mikäli avustushakemusta ei ole mahdollista jättää Oma Vantaa–asiointipalvelun kautta, avustushakemuksen voi jättää Vantaa-infon toimipaikkoihin niiden aukioloaikana tai toimittaa postitse Vantaan kaupungin kirjaamoon: PL 1100, 01030 Vantaan kaupunki tai sähköpostilla: kirjaamo@vantaa.fi. Vantaa-infon aukioloajat ja mahdolliset poikkeusaukioloajat ilmoitetaan Vantaa-infon sivulla. Toimipaikkoihin jätettävä hakemuslomake on saatavissa avustuslajien yhteyshenkilöiltä.  

Sekä Oma Vantaa -asiointipalvelussa jätettyjen että muulla tavoin toimitettujen hakemusten liiteasiakirjoineen on oltava perillä palautuspisteissä annettuun määräaikaan mennessä tai hakemus katsotaan myöhästyneeksi.  

Avustusten hakujärjestelmä vaihtuu syksyllä 2023

Avustusten hakija voi valmistautua muutokseen jo nyt. Uudessa palvelussa otetaan käyttöön Suomi.fi–valtuudet. Avustuksia hakevien yhdistysten tulee varmistaa, että yhdistyksen tiedot ja nimenkirjoittajat ovat oikein Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisterissä.    

Kun uusi järjestelmä on otettu käyttöön, poistuu Oma Vantaan asiointikansio käytöstä. Avustuksia hakeneiden kannattaa ottaa Oma Vantaasta talteen yhdistykselle tarpeelliset aiemmat hakemukset ja käyttöselvitykset.  

Alkuvuonna 2023 avustukset haetaan vielä entiseen tapaan Oma Vantaan kautta. Uusi hakupalvelu otetaan käyttöön syksyllä 2023. 

Näin haet Suomi.fi-valtuuksia

Valtuus tarvitaan, jos yhdistyksen nimenkirjoittaja ei halua tai voi toimia yhdistyksen edustajana Vantaan avustuksia haettaessa tai yhdistystä voi edustaa vain useampi nimenkirjoittaja yhdessä.

Avustusten myöntämisperiaatteet 

Avustusten hakemisessa ja myöntämisessä noudatetaan avustusten yleisiä myöntämisperiaatteita sekä avustuslajikohtaisia periaatteita ja ohjeita. Avustuslajikohtaiset myöntämisperiaatteet ja ohjeet löytyvät avustuslajikohtaisilta sivuilta sekä alempaa kohdasta ”jatkuvasti haettavissa olevat avustukset”.  

Myönnetyistä avustuksista löytyy tietoa toimielinten kokousten pöytäkirjoista. Liikunta-, kulttuuri- ja nuorisoavustuksista sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja paikallisen kansalaistoiminnan avustuksista päättää pääsääntöisesti kaupunkikulttuurilautakunta.  

Jatkuvasti haettavissa olevat ja tapahtumien järjestämiseen soveltuvat avustukset

Lue lisää jatkuvasti haettavissa olevista avustuksista eri avustuslajien sivuilta.

Työllistämisen tuet

Vantaan kaupunki tarjoaa tukea työttömien sekä nuorten työllistämiseen.

Lisätietoja

Avainsanat

AvustuksetPalkinnotTapahtumanjärjestäjät