Kaupunki jakaa avustuksia sellaisten tapahtumien ja toimintamuotojen tueksi, joiden järjestäminen tekee Vantaasta paremman paikan asua ja elää. Järjestöjen toiminta-avustukset ja taiteilija-apurahat on haettava niiden tiettynä hakuaikana, kohdeavustuksia voi hakea ympäri vuoden. Tarjolla on myös erilaisia työllistämistukia.

​​​​​

Järjestöavustukset ja apurahat vuonna 2022 

Vuoden 2022 avustusten hakuajat sekä hakemusten viimeiset jättöajankohdat ilmoitetaan virallisella kuulutuksella.

Avustuksia haetaan jättämällä hakemus sähköisessä asiointipalvelussa Oma Vantaassa. Oma Vantaassa jätetty hakemus siirtyy sähköisesti Vantaan kaupungin kirjaamolle. Kunkin avustuslajin nimetty hakemuslomake on näkyvissä Oma Vantaa-palvelussa vain avustuksen hakuaikana. Myös avustusten käyttöselvityslomakkeet ovat saatavilla Oma Vantaa-palvelussa. 

Mikäli avustushakemusta ei ole mahdollista jättää Oma Vantaa–asiointipalvelun kautta, avustushakemuksen voi jättää Vantaa-infon toimipaikkoihin niiden aukioloaikana tai toimittaa postitse Vantaan kaupungin kirjaamoon: PL 1100, 01030 Vantaan kaupunki tai sähköpostilla: kirjaamo@vantaa.fi. Vantaa-infon aukioloajat ja mahdolliset poikkeusaukioloajat ilmoitetaan Vantaa-infon sivulla. Toimipaikkoihin jätettävä hakemuslomake on saatavissa avustuslajien yhteyshenkilöiltä.  

Sekä Oma Vantaa -asiointipalvelussa jätettyjen että muulla tavoin toimitettujen hakemusten liiteasiakirjoineen on oltava perillä palautuspisteissä annettuun määräaikaan mennessä tai hakemus katsotaan myöhästyneeksi.  

Avustusten hakujärjestelmä vaihtuu loppuvuodesta 2022

Avustusten hakija voi valmistautua muutokseen jo nyt. Uudessa palvelussa otetaan käyttöön Suomi.fi–valtuudet, joten avustuksia hakevien yhdistysten kannattaa varmistaa, että yhdistyksen tiedot ja nimenkirjoittajat ovat oikein Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisterissä.   

Kun uusi järjestelmä on otettu käyttöön, poistuu Oma Vantaan asiointikansio käytöstä. Avustuksia hakeneiden kannattaa ottaa Oma Vantaasta talteen tarvittavat vanhat, jo päätöksen saaneet hakemukset ja käyttöselvitykset.  

Syksyllä 2022 avustukset haetaan vielä entiseen tapaan Oma Vantaan kautta. Uusi hakupalvelu otetaan käyttöön loppuvuodesta 2022 alkaen. 

Avustusten myöntämisperiaatteet 

Avustusten hakemisessa ja myöntämisessä noudatetaan avustusten yleisiä myöntämisperiaatteita sekä avustuslajikohtaisia periaatteita ja ohjeita. Avustuslajikohtaiset myöntämisperiaatteet ja ohjeet löytyvät avustuslajikohtaisilta sivuilta sekä alempaa kohdasta ”jatkuvasti haettavissa olevat avustukset”.  

Myönnetyistä avustuksista löytyy tietoa toimielinten kokousten pöytäkirjoista. Liikunta-, kulttuuri- ja nuorisoavustuksista sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja paikallisen kansalaistoiminnan avustuksista päättää pääsääntöisesti kaupunkikulttuurilautakunta.  

Jatkuvasti haettavissa olevat ja tapahtumien järjestämiseen soveltuvat avustukset

Lue lisää jatkuvasti haettavissa olevista avustuksista eri avustuslajien sivuilta.

Työllistämisen tuet

Vantaan kaupunki tarjoaa tukea työttömien sekä nuorten työllistämiseen.

Lisätietoja

Avainsanat

AvustuksetPalkinnotTapahtumanjärjestäjät