Kaupungin tilojen sisäilma

Asiasanat

ToimitilatAsukkaat

Vantaan kaupungin tavoitteena on, että toimitilamme ovat terveellisiä ja turvallisia. Sisäilma-asioista huolehditaan moniammatillisena yhteistyönä. Jokaisella on tärkeä rooli hyvän sisäilman ylläpitämisessä.

Tyhjä luokkatila koulussa. Koristeellinen.

Uudessa rakennuksessa on huonekohtaisesti säädettävä ilmanvaihto.

Hyvä sisäilma on hajutonta, eikä siinä ole terveydelle haitallisia epäpuhtauksia. Tilapäiset olosuhdehaitat rakennuksissa ovat yleisiä, mutta kaikki ongelmatilanteet pyritään selvittämään ja korjaamaan mahdollisimman nopeasti.

Kiinteistöt ja tilat -palvelualue kantaa keskeisen vastuun tilojen viihtyvyydestä ja turvallisuudesta sekä sisäympäristöstä kaupungin tilojen omistajana ja vuokranantajana. Oleellisessa roolissa on myös kaupunkikonsernin tilapalvelut, joka vastaa pääosin kaikkien kaupungin käytössä olevien kiinteistöjen huollosta ja puhtauspalveluista. Parhaisiin tuloksiin päästään, kun asioita hoidetaan yhteisesti sovittujen menettelytapojen mukaisesti toimialan, tilojen käyttäjien ja heidän terveydenhoidostaan vastaavien henkilöiden kesken.

Kaikkiin sisäilmaongelmiin suhtaudutaan vakavasti. Huolellinen sisäympäristön selvitysprosessi vie aikaa, mutta vain sen avulla saavutetaan pysyviä tuloksia sisäilman parantamisessa.

Sisäilmatutkimuksissa ja -korjauksissa kaupunki toimii tilaajana yhteistyössä alaan erikoistuneiden toimijoiden kanssa. 

Sisäilma-asioissa tärkeää on oikea-aikainen, luotettava ja ymmärrettävä viestintä sekä hyvä vuorovaikutus eri osapuolien välillä.
 

Avainsanat

Sisäilma