Työpaikat ja työssäkäynti

Työpaikat ja työssäkäynti sivu tarjoaa tietoa Vantaan työpaikkakehityksestä, toimialarakenteesta, pendelöinnistä sekä työttömyydestä.

Vantaalle ennätysmäärä työpaikkoja vuonna 2021

Vantaalla oli 118 500 työpaikkaa vuoden 2021 lopussa. Työpaikat lisääntyivät 7 800 työpaikalla (7,1 %), joka oli enemmän kuin kertaakaan aiemmin vuodesta 1990 lähtien. Vantaata enemmän työpaikat lisääntyivät ainoastaan Helsingissä. Tilanne oli täysin toinen vuonna 2020, jolloin työpaikat vähenivät koronan takia enemmän kuin 1990-luvun laman vaikeimpina vuosina. Koronan aiheuttama pudotus oli niin suuri, että vuoden 2021 kovasta kasvusta huolimatta Vantaan työpaikkamäärä ei ole vielä kohonnut vuoden 2019 tasolla.

Vantaalla oli eniten työpaikkoja tukku- ja vähittäiskaupassa (19 %), kuljetuksessa ja varastoinnissa (14 %) sekä teollisuudessa ja rakentamisessa (molemmat 11 %). Samat toimialat olivat suurimpia myös 10 vuotta sitten, mutta niiden osuudet ovat pienentyneet. Vantaan toimialarakenne on kymmenessä vuodessa tasoittunut ja monipuolistunut, sillä entistä useammalla toimialalla on vähintään kymmenen prosentin osuus työpaikoista.

Työpaikat lisääntyivät eniten kuljetuksen ja varastoinnin toimialalla, 2 200 työpaikalla. Kasvusta huolimatta edelleen ollaan kaukana koronaa edeltävistä lukemista. Vuonna 2019 toimialalla oli 20 000 työpaikkaa, kun vuonna 2021 työpaikkoja oli 16 600. Kaikista Suomen kuljetuksen ja varastoinnin työpaikoista Vantaalla sijaitsi 14 prosenttia.

Työttömyystiedot kuukausittain

Tietoja työttömyydestä ja avoimista työpaikoista julkaistaan kuukausittain. Katso Vantaan ja muiden suurten kaupunkien ajankohtaiset tiedot työttömyyden kehityksestä, nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyydestä sekä avoimista työpaikoista.

Korkean ja matalan työttömyyden alueet sijaitsevat ympäri Vantaata

Tilastokeskuksen tietojen mukaan Vantaalla oli työttömänä 15 200 henkilöä ja työttömyysaste oli 12 prosenttia vuonna 2021. Viimeisten kymmenen vuoden aikana työttömyysaste oli matalimmillaan juuri ennen koronaa vuonna 2019 (8,6 %) ja korkeimmillaan ensimmäisenä koronavuonna 2020 (14,4 %).

Vantaan suuralueista korkein työttömyysprosentti oli Hakunilan (14,7 %) ja matalin Aviapoliksen (8,8 %) suuralueella. Kovin työttömyys koetteli kuutta vantaalaista kaupunginosaa, joissa työttömyysaste oli yli 16 prosenttia. Vantaan keskiarvoa korkeampi työttömyys oli yhteensä 17 kaupunginosassa. Kuuden alhaisimman työttömyyden alueella työttömyysaste oli korkeintaan 6,0 prosenttia.

Sekä korkeimman että matalimman työttömyyden alueet ovat jakaantuneet ympäri Vantaata. Työttömyys ei siis kasaudu maantieteellisesti tietylle alueelle.

Neljännes Vantaan nykyisistä työpaikoista voi korvautua digitalisaation myötä

Teknologian kehitys muovaa työelämää ja esimerkiksi tekoäly- ja robotiikkaratkaisuilla voidaan automatisoida rutiiniluontoisia työtehtäviä. Pääkaupunkiseudun kaupunkien elinkeinorakenteet eroavat hieman toisistaan, joten Vantaan nykyisistä työpaikoista jopa 26 prosenttia on korkeassa korvautumisriskissä vuoteen 2030 mennessä, kun Helsingissä osuus on 22 prosenttia ja Espoossa vain 20. Korkean korvautumisriskin työpaikkoihin kuuluvat erityisesti myyjän työt, joita palveluvaltaisissa kaupungeissa on paljon. Digitalisaation vaikutus työmarkkinoihin ei välttämättä merkitse työpaikkojen määrän vähenemistä, sillä katoavien työpaikkojen tilalle syntyy jatkuvasti myös uusia.

Avainsanat

TilastotTyöpaikatTyöttömyys