Työpaikat ja työssäkäynti

Työpaikat ja työssäkäynti sivu tarjoaa tietoa Vantaan työpaikkakehityksestä, toimialarakenteesta, pendelöinnistä sekä työttömyydestä.

Kesäkuun 2022 työttömyystiedot

Vantaalla oli 14 400 työtöntä kesäkuussa 2022. Helsingin seudun kunnista Vantaan työttömyysaste oli korkein (11,4 %), mutta suurista kaupungeista Turun ja Oulun työttömyysasteet olivat Vantaata korkeammat. Pitkäaikaistyöttömyys on alkuvuoden aikana kääntynyt Vantaalla laskuun. Kesäkuussa 2022 pitkäaikaistyöttömiä oli 6050, joka oli 680 vähemmän kuin tammikuussa.

 

Kuudesta suurimmasta kaupungista työttömyysaste oli kesäkuussa 2022 korkein Turussa (13,1 %) ja alhaisin Espoossa (9,0 %).

Vantaan työpaikkakasvu hidastui selvästi edellisiin vuosiin verrattuna

Vantaalla oli lähes 122 900 työpaikkaa vuoden 2019 lopussa ja lisäystä edellisvuoteen tuli runsaat 1700 työpaikkaa (+1,4 %). Kasvuvauhti hidastui selvästi kahteen edelliseen vuoteen verrattuna, sillä vuonna 2018 työpaikat lisääntyivät 4800:lla ja vuonna 2017 peräti 5500 työpaikalla. Vantaata enemmän työpaikat lisääntyivät vuoden 2019 aikana ainoastaan Helsingissä (+4431), Espoossa (+2913) ja Turussa (+1831). Vantaan työpaikkaomavaraisuus on laskenut kahden viimeisen vuoden ajan, sen ollessa 106,9 vuonna 2019.

Vantaan suuralueista eniten työpaikkoja sijaitsi Aviapoliksessa, 40 900, mikä oli kolmannes kaikista Vantaan työpaikoista. Vuoden 2019 aikana työpaikat kuitenkin vähenivät sekä Aviapoliksen että Myyrmäen suuralueilla tuhannella työpaikalla. Käänne on merkittävä, sillä kahtena edellisenä vuotena (2017–2018) Aviapoliksen työpaikkamäärä kasvoi suuralueista selvästi eniten.

Aviapoliksen ja Kivistön suuralueilla alhaisin työttömyysaste

Tilastokeskuksen tietojen mukaan Vantaalla oli työttömänä vajaat 10 500 henkilöä vuoden 2019 lopussa. Työttömyysaste oli 8,6 prosenttia, joka oli vain 0,1 prosenttiyksikköä vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vantaan suuralueista korkein työttömyysprosentti oli Hakunilassa (10,5 %) ja matalin Aviapoliksessa (6,3 %). Edellisvuoteen verrattuna työttömyysaste laski eniten Koivukylän suuralueella (-0,4 prosenttiyksikköä) ja nousi Kivistön suuralueella (0,7).

Neljännes Vantaan nykyisistä työpaikoista voi korvautua digitalisaation myötä

Teknologian kehitys muovaa työelämää ja esimerkiksi tekoäly- ja robotiikkaratkaisuilla voidaan automatisoida rutiiniluontoisia työtehtäviä. Pääkaupunkiseudun kaupunkien elinkeinorakenteet eroavat hieman toisistaan, joten Vantaan nykyisistä työpaikoista jopa 26 prosenttia on korkeassa korvautumisriskissä vuoteen 2030 mennessä, kun Helsingissä osuus on 22 prosenttia ja Espoossa vain 20. Korkean korvautumisriskin työpaikkoihin kuuluvat erityisesti myyjän työt, joita palveluvaltaisissa kaupungeissa on paljon. Digitalisaation vaikutus työmarkkinoihin ei välttämättä merkitse työpaikkojen määrän vähenemistä, sillä katoavien työpaikkojen tilalle syntyy jatkuvasti myös uusia.

Avainsanat

TilastotTyöpaikatTyöttömyysTyössäkäynti