Työpaikat ja työssäkäynti

Työpaikat ja työssäkäynti sivu tarjoaa tietoa Vantaan työpaikkakehityksestä, toimialarakenteesta, pendelöinnistä sekä työttömyydestä.

Joulukuun 2022 työttömyystiedot

Joulukuussa 2022 Vantaalla oli 13 900 työtöntä, joka oli 1 800 vähemmän kuin vuosi sitten. Nuorisotyöttömien määrä oli koko loppuvuoden 2022 alhaisempi kuin kertaakaan aiemmin korona-aikana, minkä lisäksi pitkäaikaistyöttömien määrä laski lähes koko vuoden ajan. Helsingin seudun kunnista Vantaan työttömyysaste oli korkein (11,0 %), mutta suurista kaupungeista se oli Vantaata korkeampi Turussa ja Oulussa (12,3 %).

Korkean ja matalan työttömyyden alueet sijaitsevat ympäri Vantaata

Tilastokeskuksen tietojen mukaan Vantaalla oli työttömänä 15 200 henkilöä ja työttömyysaste oli 12 prosenttia vuonna 2021. Viimeisten kymmenen vuoden aikana työttömyysaste oli matalimmillaan juuri ennen koronaa vuonna 2019 (8,6 %) ja korkeimmillaan ensimmäisenä koronavuonna 2020 (14,4 %).

Vantaan suuralueista korkein työttömyysprosentti oli Hakunilan (14,7 %) ja matalin Aviapoliksen (8,8 %) suuralueella. Kovin työttömyys koetteli kuutta vantaalaista kaupunginosaa, joissa työttömyysaste oli yli 16 prosenttia. Vantaan keskiarvoa korkeampi työttömyys oli yhteensä 17 kaupunginosassa. Kuuden alhaisimman työttömyyden alueella työttömyysaste oli korkeintaan 6,0 prosenttia.

Sekä korkeimman että matalimman työttömyyden alueet ovat jakaantuneet ympäri Vantaata. Työttömyys ei siis kasaudu maantieteellisesti tietylle alueelle.

Vantaalta väheni 12 200 työpaikkaa vuonna 2020

Vantaalla oli 110 700 työpaikkaa vuoden 2020 lopussa, mikä oli peräti 12 200 työpaikkaa vähemmän kuin vuonna 2019. Suhteellisesti työpaikat vähenivät 9,9 prosenttia, joka oli enemmän kuin 1990-luvun laman vaikeimpina vuosina. Kun tarkastellaan kaikkia Suomen kuntia, työpaikat vähenivät vuoden 2020 aikana eniten Helsingissä (-15 600) ja Vantaalla (-12 200). Suhteellinen muutos oli suurinta Vieremällä (-17,7 %), mutta jos tarkasteluun otetaan ainoastaan isoimmat, yli 50 000 asukkaan kaupungit, väheni työpaikat suhteellisesti eniten Vantaalla (-9,9 %). Suuralueista työpaikat vähenivät eniten Aviapoliksessa, 6 200 työpaikalla, mutta alue on edelleen Vantaan suurin työpaikkakeskittymä.

Vantaan työpaikoista 20 prosenttia oli tukku- ja vähittäiskaupassa, 13 prosenttia kuljetuksen ja varastoinnin parissa sekä 12 prosenttia teollisuudessa. Vielä edellisvuonna 2019 kuljetuksen ja varastoinnin toimialalla oli 16 prosenttia Vantaan työpaikoista. Toimialalta väheni vuoden 2020 aikana lähes 5 600 työpaikkaa, mikä oli selvästi suurin toimialakohtainen pudotus. Suhteellisesti katsottuna eniten työpaikat vähenivät majoitus- ja ravitsemistoiminnan (-35 %) sekä kuljetuksen ja varastoinnin (-28 %) toimialoilta.

Neljännes Vantaan nykyisistä työpaikoista voi korvautua digitalisaation myötä

Teknologian kehitys muovaa työelämää ja esimerkiksi tekoäly- ja robotiikkaratkaisuilla voidaan automatisoida rutiiniluontoisia työtehtäviä. Pääkaupunkiseudun kaupunkien elinkeinorakenteet eroavat hieman toisistaan, joten Vantaan nykyisistä työpaikoista jopa 26 prosenttia on korkeassa korvautumisriskissä vuoteen 2030 mennessä, kun Helsingissä osuus on 22 prosenttia ja Espoossa vain 20. Korkean korvautumisriskin työpaikkoihin kuuluvat erityisesti myyjän työt, joita palveluvaltaisissa kaupungeissa on paljon. Digitalisaation vaikutus työmarkkinoihin ei välttämättä merkitse työpaikkojen määrän vähenemistä, sillä katoavien työpaikkojen tilalle syntyy jatkuvasti myös uusia.

Avainsanat

TilastotTyöpaikatTyöttömyys