Varhaiskasvatukseen hakeminen

Asiasanat

VarhaiskasvatusAsukkaatLapsiperheet

Vantaa tarjoaa varhaiskasvatusta kunnallisissa päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa. Lisäksi voit hakea lapsellesi paikkaa yksityisestä päiväkodista, perhepäivähoidosta tai ryhmäperhepäivähoidosta.

varhaiskasvattaja pitää kahta lasta sylissään.

Voit hakea varhaiskasvatuspaikkaa kunnallisesta tai yksityisestä varhaiskasvatuksesta ympäri vuoden, viimeistään neljä kuukautta (4kk) ennen varhaiskasvatuksen tarpeen alkamista. Jos lapsen jompikumpi huoltaja tai ainoa huoltaja työllistyy yllättäen, tulee hoitopaikkaa hakea mahdollisimman pian – kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan. Perheen toiveet toimipaikoista ja perheen kokonaistilanne huomioidaan sijoittamisperusteissa. Sisarukset sijoitetaan mahdollisuuksien mukaan samaan toimipaikkaan. Kaikki hakemukset käsitellään 4 kuukauden sisällä ennen toivottua aloituspäivää. Varhaiskasvatuspaikkaa tarjotaan perheen toive ja vapaat paikat huomioiden. 

Yksityisiin päivähoitopaikkoihin voit hakea ottamalla suoraan yhteyttä päiväkotiin tai perhepäivähoitajaan. Jos valitset lapsellesi varhaiskasvatuksen yksityisessä päiväkodissa, voit hakea palveluseteliä kattamaan varhaiskasvatusmaksuja. Voit käyttää palveluseteliä valitsemassasi vantaalaisessa päiväkodissa. Jos valitset yksityisen perhepäivähoitajan, voit hakea Kelalta yksityisen hoidon tukea.

Varhaiskasvatusaika

Vantaa tarjoaa kunnallisessa varhaiskasvatuksessa perheille mahdollisuuden valita varhaiskasvatusajaksi: 

 •  enintään 20 tuntia viikossa, 

 •  yli 20, mutta enintään 25 tuntia viikossa, 

 •  yli 25, mutta alle 35 tuntia viikossa tai 

 •  vähintään 35 tuntia mutta enintään 50 tuntia viikossa. 

Valittua varhaiskasvatusaikaa voi käyttää perheen tarpeen mukaan päivittäin tai vain muutamana päivänä viikossa. 

Perhepäivähoitoa tarjotaan kello 7.30 ja kello 16.30 välillä (maksimissaan 9 h/pv) perhepäivähoitajan kotona. Ryhmäperhepäivähoitokotien aukioloaika on klo 7–17. Päiväkodeissa varhaiskasvatusta tarjotaan pääasiassa kello 6 ja kello 18 välillä. Vantaalla toimii myös päiväkoteja, jotka tarjoavat iltahoitoa (kello 18–22), sekä päiväkoteja, jotka ovat auki ympäri vuorokauden, myös viikonloppuisin.  

Iltaisin, öisin ja viikonloppuisin tapahtuvaa varhaiskasvatusta järjestetään perheille, jotka tarvitsevat sitä lapselleen huoltajien työn tai opiskelun vuoksi. Tarve osoitetaan työnantajan tai koulutuksen järjestäjän antamalla todistuksella, josta tulee ilmetä huoltajien työ- tai opiskeluajat. 

Varhaiskasvatushakemus

Varhaiskasvatushakemuksella voit hakea lapsellesi varhaiskasvatusta kunnallisesta päiväkodista, ryhmäperhepäiväkodista ja perhepäivähoitajalta sekä palvelusetelillä toimivasta yksityisestä päiväkodista. Kerhoihin haetaan kerhohakemuksella.  

Hakiessasi palveluseteliä yksityiseen päiväkotiin, sinun tulee hakea paikkaa myös suoraan palvelusetelillä toimivasta päiväkodista. Kelan yksityisen hoidon tuella toimivaan perhepäivähoitoon voit hakea ottamalla suoraan yhteyttä perhepäivähoitajaan.  

Hakemuksen tekeminen

Hakijan osoitetiedot tulevat hakemukselle Digi- ja väestötietovirastosta (DVV). Valitettavasti tällä hetkellä hakemukselle ei voi lisätä vaihtoehtoista osoitetta. Tämä ei estä hakemuksen tekemistä toivottuun toimipaikkaan. 

 

VaSa-palvelua päivitetään 29.5.2023 n. klo 20.00-21.00. Pahoittelemme päivityksestä aiheutuvaa vaivaa.

Hakemuksen käsittely

Hakemiseen liittyvät tiedustelut

Varhaiskasvatuksen hakemiseen liittyvissä asioissa sinua palvelee keskitetty varhaiskasvatuksen palveluohjaus arkisin kello 9–12 numerossa 09 839 50226 tai sähköpostilla varhaiskasvatuksen.palveluohjaus@vantaa.fi. Palveluohjaaja esittelee perheille varhaiskasvatuksen eri vaihtoehtoja ja opastaa varhaiskasvatuspaikan hakemisessa. Hän huolehtii yhteydenpidosta perheeseen ennen lapsen varhaiskasvatuspaikkaan sijoittamista.   

Varhaiskasvatuksen palveluohjauksen chat on helppo ja nopea tapa saada vastauksia kysymyksiin, jotka koskevat varhaiskasvatushakemusta. Palveluohjauksen chat vastaa kysymyksiisi arkisin kello 9–12. Ethän lähetä chatin kautta henkilökohtaisia tietoja. Ole yhteydessä yksittäistä hakemusta koskevissa kysymyksissä palveluohjaajaan puhelimitse.  

Varhaiskasvatuksen asiakaspalvelu

Lue uutinen palveluohjaajien työstä

Varhaiskasvatuspaikan järjestämistä ohjaavat periaatteet

Varhaiskasvatuspaikat järjestetään lakisääteiset hakuajat huomioiden. Paikat osoitetaan mahdollisuuksien mukaan huoltajan/huoltajien toiveiden mukaisesti. Kun hakijoita on johonkin varhaiskasvatuspaikkaan enemmän kuin vapaita paikkoja, noudatetaan seuraavia ohjaavia periaatteita: 

 • tavoitteena on sijoittaa saman perheen sisarukset samaan yksikköön 
 • tiedossa olevat lapsikohtaiset erityistarpeet sekä kehityksen ja oppimisen tuki 
 • kulkuyhteydet 
 • toimivien lapsiryhmien muodostaminen ja paikkojen tarkoituksenmukainen käyttö.

Paikan osoittamisessa ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen huomioidaan edellisten lisäksi: 

 • perheessä huoltajat tai toinen huoltajista puhuu lapselle ruotsia 
 • lapsella on kokemusta ruotsinkielisestä kieliympäristöstä.

Siirtohakemukset

Jos huoltajat toivovat lapsen nykyisen kunnallisen varhaiskasvatuspaikan vaihtamista, noudatetaan uuden varhaiskasvatuspaikan osoittamisessa seuraavia periaatteita:

 • siirtohakemus tehdään yhteistyössä päiväkodin johtajan kanssa, joka tekee perheen puolesta hakemuksen VaSassa
 • siirtohakemus on voimassa vuoden sen saapumispäivästä
 • siirtohakemukseen kirjataan lapsen tuen tarve
 • siirrot toteutetaan pääsääntöisesti seuraavan toimintavuoden (1.8.) alusta
 • sijoittamisessa noudatetaan samoja ohjaavia periaatteita kuin uuden hakijan osalta
 • päätöksentekijä voi käyttää harkintaoikeuttaan huomioiden varhaiskasvatuksen kokonaistilanteen
 • jos aukioloaika lapsen nykyisessä yksikössä ei riitä tai vuorohoidon tarve päättyy, siirto toteutetaan mahdollisimman pian
 • perheen muuttotilanteissa siirto pyritään toteuttamaan mahdollisimman pian, jos perheen ei ole mahdollista jatkaa nykyisessä paikassa esim. kulkuyhteyksien vuoksi
 • jos lapsen nykyinen varhaiskasvatus toteutuu yksikössä, jossa etäisyys kodin ja varhaiskasvatuspaikan välillä on alle 1,5 km tai matka-aika kodin ja varhaiskasvatuspaikan välillä kestää alle 30 minuuttia, ei siirron toteuttaminen ole pääsääntöisesti tarkoituksenmukaista.

Henkilötietojen käsittely varhaiskasvatuksessa

Avainsanat

PäiväkoditHakeminenHakemukset