Asukasosallisuus Vantaalla

Asiasanat

Demokratia ja osallisuusAsukkaat

Tiesitkö, että asukkailla on kuntalain ja Vantaan hallintosäännön mukaan oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan?

Vuorovaikutuksen, vaikuttamisen ja osallisuuden tavoitteena on asukkaiden hyvinvointi ja mahdollisuus elää omannäköistään elämää Vantaalla. Asukasosallisuus on myös yhteisöllisyyttä ja kuuluvuuden tunnetta, joka voi syntyä lähiyhteisöissä tai vantaalaisuutena. Parhaimmillaan asukasosallisuus on vuoropuhelua kunnan ja asukkaan välillä, aitoja mahdollisuuksia vaikuttaa lähiympäristöön ja kunnan päätöksiin sekä kaupunkilaisten omasta toiminnasta syntyvää kukoistavaa kaupunkikulttuuria.

Vantaalla tarjotaan asukkaille monipuolisesti mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa. Voit vastata kyselyihin ja kommentoida hankkeita ja projekteja OsallistuvaVantaa.fi-sivuilla, jättää palautetta, tehdä aloitteita, ottaa yhteyttä edustajiisi valtuustossa, lautakunnissa ja vaikuttamistoimielimisissä, osallistua erilaisiin tilaisuuksiin ja työpajoihin sekä seurata kaupungin toimintaa erilaisia kanavia pitkin. Lähtemällä mukaan vapaaehtoistoimintaan, vierailemalla asukastiloilla ja järjestämällä tapahtumia voit rakentaa Vantaasta itsesi näköistä ja yhteisöllistä kaupunkia. Tietoa erilaisista mahdollisuuksista löydät linkkien kautta!

Osallistuva Vantaa - ohjelma

Vantaalla asukasosallisuutta ohjaa Osallistuva Vantaa –ohjelma. Ohjelman tavoitteena on, että Vantaan asukkaat kokevat osallisuutta omassa elämässään ja kuuluvuutta kaupunkiin ja lähiympäristöönsä. Se tarkoittaa, että asukkailla on yhteisöjä, joissa toimia ja tulla arvostetuiksi, sekä mahdollisuus vaikuttaa aktiivisesti kaupunkiin ja yhteiskuntaan.

Vantaan kaupungin eri toimialat huolehtivat suunnitelmallisesti omassa toiminnassaan siitä, että kuntalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa oikea-aikaisesti ja vuorovaikutteisesti. Jokaisen toimialan asukasosallisuutta ohjaa oma osallisuussuunnitelma.

Osallisuuspalvelut

Osallisuuspalveluiden tehtävänä on koordinoida ja kehittää osallisuustyötä Vantaalla. Osallisuuspalveluiden tiimi auttaa kuntalaisia löytämään eri osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien ja -kanavien pariin. Lisäksi tiimiläiset tarjoavat asiantuntijaosaamista kaupungin eri projekteille ja hankkeille sekä kouluttavat henkilöstöä asukasvuorovaikutukseen liittyen.

Tiimin tavoitat sähköpostitse osoitteesta osallisuuskoordinaattorit@vantaa.fi.

Osallisuuden menetelmäpankki

Menetelmäpankkiin on koottu erilaisia menetelmiä, joita voi hyödyntää osallisuuden ja asukasvuorovaikutuksen toteuttamisessa. Lapsiystävällinen kunta -logosta tunnistat erityisesti lapsille ja nuorille sopivat menetelmät. Pankki laadittiin kaupungin työntekijöille, mutta on nyt julkaistu myös järjestöjen ja muiden sidosryhmien hyödynnettäväksi.

Lisätietoja

Arttu Antila

osallisuuskoordinaattori
043 825 7436

Veera Wallenius

osallisuuskoordinaattori
043 824 8694

Mari Lehtoruusu

osallisuusasiantuntija
040 610 5368

Avainsanat

Osallistu ja vaikutaOsallisuus