Invånarnas delaktighet i Vanda

Etiketter

Demokrati och delaktighetInvånare

Visste du att invånarna har rätt att delta och påverka kommunens verksamhet enligt kommunlagen och Vanda förvaltningsstadga?

Målet med interaktion, inflytande och delaktighet är människornas välbefinnande och möjlighet att leva sitt eget liv i Vanda. Invånarnas delaktighet ger också en känsla av gemenskap och tillhörighet som kan uppstå i närsamhällena eller hos Vandaborna. I bästa fall är invånarnas delaktighet en dialog mellan kommunen och invånarna, verkliga möjligheter att påverka den omgivande miljön och kommunens beslut, och en blomstrande stadskultur som skapats av allmänheten.

Vanda erbjuder invånarna ett brett utbud av möjligheter att delta och påverka. Du kan svara på undersökningarna och kommentera projekt på sidorna osallistuvavantaa.fi, lämna respons, ta initiativ, kontakta dina representanter i styrelsen, nämnder och organen för påverkan, delta i olika evenemang och workshop och följa stadens verksamhet genom olika kanaler. Genom att delta i frivilligverksamhet, besöka invånarnas vardagsrum och organisera evenemang kan du bygga en stad för dig äoch din gemenskap. Via länkarna kan du ta reda på mer om olika möjligheter!

 

Delaktighetsprogrammet Osallistuva Vantaa

Delaktighetsprogrammet Osallistuva Vantaa styr invånarnas delaktighet i Vanda. Syftet med programmet är att invånarna i Vanda ska uppleva delaktighet i sitt eget liv och samhörighet med staden och omgivningen. Detta innebär att invånarna har sammanhang där de kan leva och bli värdesatta, och att de har möjlighet att aktivt påverka staden och samhället.

Vanda stads olika sektorer sköter systematiskt sin egen verksamhet för att se till att lokalbefolkningen får möjlighet att påverka i rätt tid och på ett interaktivt sätt. Invånarnas delaktighet i varje sektor styrs av en egen delaktighetsplan.

Delaktighetstjänster

Delaktighetstjänsternas uppdrag är att samordna och utveckla delaktighetsarbetet i Vanda. Teamet inom delaktighetstjänsterna hjälper kommuninvånarna att hitta möjligheter och kanaler för deltagande och engagemang. Dessutom tillhandahåller teammedlemmarna kunnande för stadens olika projekt och utbildar personal för samspelet med befolkningen.

 

More information

Arttu Antila

delaktighetskoordinatorn
043 825 7436

Tommi Ostrovskij

delaktighetskoordinatorn
043 824 8694

Mari Lehtoruusu

delaktighetssakkunnig
040 610 5368

Keywords

Bli involveradDelaktighet