Budgeten

Etiketter

Ekonomi och upphandlingInvånare

Budgeten är en plan för stadens verksamhet och ekonomi.

En person framför stadshuset som håller i en surfplatta. Surfplattans skärm visar en graf över budgeten.

Fullmäktige godkänner budgeten för budgetåret samt de tre följande åren före utgången av föregående år.

Enligt kommunallagen omfattar budgeten de anslag och beräknade inkomster som verksamhetsmålen förutsätter och visar hur finansieringsbehovet ska täckas.

Budgeten är indelad i en driftsekonomidel, en investeringsdel, en resultaträkningsdel och en finansieringsdel. I ekonomiplanen presenteras viktiga mål för utvecklingen av stadens verksamheter, anvisas de resurser som står till förfogande för olika uppgiftsområden och utreds hur alla verksamheter och investeringar ska finansieras. Ekonomiplanen utarbetas utgående från strategin för fullmäktigeperioden.

Budgeten 2023

Vanda stadsdirektör Ritva Viljanen har publicerat sitt budgetförslag för år 2023. Nu närmast framskrider stadsdirektörens budgetförslag till beslutsfattande. Det är meningen att stadsstyrelsens ska ge sitt budgetförslag till stadsfullmäktige den 1 november och att stadsfullmäktige ska fatta beslut om budgeten den 14 november.

De sammanlagda verksamhetsinkomsterna för staden och fonderna i budgeten 2023 uppgår till 344,4 miljoner euro och verksamhetsutgifterna till 986,3 miljon euro. Verksamhetsinkomsterna minskar med 27,4 procent och verksamhetsutgifterna med 46,7 procent jämfört med budgeten för 2022. Orsakerna till förändringarna är inrättandet av välfärdsområdena och därav ändringarna i stadens budgetstruktur.

Rapportering

Utfallsprognosen för budgeten samt utfallet av de bindande målen rapporteras två gånger om året i delårsöversikterna samt i bokslutet. Dessutom rapporteras varje månad till stadsstyrelsen uppgifter som belyser det ekonomiska utfallet och prognoserna för ekonomin.

More information

Matti Ruusula

Ekonomi- och strategidirektör
043 824 9254 fornamn.efternamn@vantaa.fi

Päivi Kandolin

Budgetchef
040 626 7613 fornamn.efternamn@vantaa.fi

Päivi Kunnas

Ekonomisekreterare
050 318 1583 fornamn.efternamn@vantaa.fi

Keywords

BudgetEkonomi