Budgeten

Etiketter

Ekonomi och upphandlingInvånare

Budgeten är en plan för stadens verksamhet och ekonomi.

En person framför stadshuset som håller i en surfplatta. Surfplattans skärm visar en graf över budgeten.

Fullmäktige godkänner budgeten för budgetåret samt de tre följande åren före utgången av föregående år.

Enligt kommunallagen omfattar budgeten de anslag och beräknade inkomster som verksamhetsmålen förutsätter och visar hur finansieringsbehovet ska täckas.

Budgeten är indelad i en driftsekonomidel, en investeringsdel, en resultaträkningsdel och en finansieringsdel. I ekonomiplanen presenteras viktiga mål för utvecklingen av stadens verksamheter, anvisas de resurser som står till förfogande för olika uppgiftsområden och utreds hur alla verksamheter och investeringar ska finansieras. Ekonomiplanen utarbetas utgående från strategin för fullmäktigeperioden.

Budgeten 2022

Vanda stadsfullmäktige godkände stadens budget 2022 och ekonomiplanen för åren 2022–2025 vid sitt sammanträde den 13 december 2021.

Rapportering

Utfallsprognosen för budgeten samt utfallet av de bindande målen rapporteras två gånger om året i delårsöversikterna samt i bokslutet. Dessutom rapporteras varje månad till stadsstyrelsen uppgifter som belyser det ekonomiska utfallet och prognoserna för ekonomin.

More information

Matti Ruusula

Ekonomi- och strategidirektör
043 824 9254 fornamn.efternamn@vantaa.fi

Päivi Kandolin

Budgetchef
040 626 7613 fornamn.efternamn@vantaa.fi

Päivi Kunnas

Ekonomisekreterare
050 318 1583 fornamn.efternamn@vantaa.fi

Keywords

BudgetEkonomi