Stadens tomter för egnahemshus

Etiketter

BoendeByggande

Vanda stad säljer och hyr ut tomter för egnahemshus som staden äger i trivsamma områden runt om i staden.

Asuinalue Kivistössä.

Staden säljer eller hyr ut tomter för egnahemshus till privata personer. Tomtägarna väljs genom anbudsförfarande. Tomter är vanligtvis också till salu i fortgående försäljning och då kan tomten reserveras genast.

Du hittar information om alla tillgängliga tomter och tomter som hyrs ut staden på den finskspråkiga språkversionen av webbplatsen. Välj finska som språk på webbplatsen så kommer du till sidan.

Tomtköpare utanför EU och EES-länderna ska ansöka om tillstånd för markförvärv hos försvarsministeriet. Köparen ska ansöka om tillstånd och lägga fram beslutet för staden innan köpebrevet undertecknas. Du får mer information om hur du ansöker om tillstånd på Lantmäteriverkets webbplats.

Staden säljer och hyr tomter för egnahemshus i enlighet med principer som staden har beslutat om.

More information

Juho Lumme

markanvändningsingenjör
043 826 9117 juho.lumme@vantaa.fi

Keywords

Tomter