Stadsstyrelsen

Etiketter

Demokrati och delaktighetInvånare

Stadsstyrelsen ansvarar för kommunens förvaltning och ekonomi.

Etualalla kuvassa näkyy mikrofoni. Taustalla näkyy puhujanpönttö ja Vantaan kaupungin vaakuna.

Stadsstyrelsen sammanträder på stadshuset i Dickursby (Stationsvägen 7).

Stadsstyrelsen ansvarar förutom för stadens förvaltning och ekonomi även för beredningen av fullmäktiges beslut, verkställandet av dem och kontrollen av lagligheten. Stadsstyrelsen övervakar kommunens intresse och använder dess yttranderätt om inte annat bestäms i instruktionen.

Stadsstyrelsen är kommunens företrädare som arbetsgivare och ansvarar för kommunens personalpolitik samt tar hand om kommunens interna tillsyn och att ordna riskhanteringen. Närmare fastställs stadsstyrelsens beslutsrätt i förvaltningsstadgan som godkänts av fullmäktige.

Under fullmäktigeperioden 2021–2025 har Vanda stadsstyrelse 15 medlemmar. Platserna delas mellan partierna på följande sätt: samlingspartiet 4, SDP 4, sannfinländarna 3, de gröna 2, centern 1, vänsterförbundet 1. Varje medlem i stadsstyrelsen har en personlig suppleant.

Stadsfullmäktige väljer stadsstyrelsens sammansättning vartannat år. Stadsdirektören samt de biträdande stadsdirektörerna är föredragande för stadsstyrelsen.

More information

Matias Takala

Ansvarig förvaltningssakkunnig
043 8259583 paatosvalmistelu@vantaa.fi

Eeva Jokinen

Förvaltningssakkunnig
050 596 9615 paatosvalmistelu@vantaa.fi

Janne Toivonen

Förvaltningssakkunnig
040 193 8742 paatosvalmistelu@vantaa.fi

Birgit Isotalus

Förvaltningssekreterare
050 318 1628 paatosvalmistelu@vantaa.fi

Tiina Lentämäki

Förvaltningssekreterare
043 825 4399

Keywords

FullmäktigeAdministreringBeslut