Kaupunginhallitus

Asiasanat

Demokratia ja osallisuusAsukkaat

Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnon ja taloudenhoidon lisäksi valtuuston päätösten valmistelusta, niiden täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus valvoo kunnan etua ja käyttää sen puhevaltaa, jollei johtosäännössä toisin määrätä.

Etualalla kuvassa näkyy mikrofoni. Taustalla näkyy puhujanpönttö ja Vantaan kaupungin vaakuna.

Kaupunginhallituksen kokoushuone sijaitsee Vantaan kaupungintalolla Tikkurilassa (Asematie 7).

Kaupunginhallitus edustaa kuntaa työnantajana ja vastata kunnan henkilöstöpolitiikasta, sekä huolehtii mm. kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä. Tarkemmin kaupunginhallituksen päätösvalta määritellään valtuuston hyväksymässä hallintosäännössä.

Valtuustokaudella 2021–2025 Vantaan kaupunginhallitukseen kuuluu 15 jäsentä. Paikat ovat jakaantuneet puolueittain seuraavasti: kokoomus 4, SDP 4, perussuomalaiset 3, vihreät 2, keskusta 1, vasemmistoliitto 1. Jokaisella kaupunginhallituksen jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Kaupunginvaltuusto valitsee kaupunginhallituksen kokoonpanon aina kahdeksi vuodeksi eteenpäin. Kaupunginjohtaja sekä apulaiskaupunginjohtajat toimivat kaupunginhallituksen esittelijöinä.

Kaupunginhallituksen ajankohtainen esityslista

Kaupunginhallituksen pöytäkirjat

Lisätietoja

Matias Takala

Vastaava hallintoasiantuntija
043 8259583 paatosvalmistelu@vantaa.fi

Janne Toivonen

Hallintoasiantuntija
040 193 8742 paatosvalmistelu@vantaa.fi

Eeva Jokinen

Hallintoasiantuntija
050 596 9615 paatosvalmistelu@vantaa.fi

Birgit Isotalus

Hallintosihteeri
050 318 1628 paatosvalmistelu@vantaa.fi

Tiina Lentämäki

Hallintosihteeri
043 825 4399 paatosvalmistelu@vantaa.fi

Avainsanat

ValtuustotHallintoPäätökset