Otso Kivimäki

Sidonnaisuudet

Ilmoitusvelvollinen

Kunnan nimeämät johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä

Ei ilmoitettavaa

Muut johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä

Aviator Properties Ltd Oy:n osakas ja hallituksen jäsen. Oy Prikatti Ab:n osakas. Newsec Advice Oy:n osakas HIP Helsinki Oy:n osakas ja hallituksen jäsen K2O Property Oy:n osakas ja hallituksen jäsen

Merkittävä varallisuus

Ei ilmoitettavaa

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa

Ei ilmoitettavaa

Tietoa sidonnaisuuksista