Vaalimainonta

Asiasanat

Demokratia ja osallisuusAsukkaat

Katujen ja puistojen palvelualue huolehtii Vantaalla puolueiden telineisiin sijoitettavien vaalijulisteiden sekä siltamainosten
kiinnityksestä. Kaupunki ei vastaa muusta vaalimainonnasta.

Katujen ja puistojen palvelualue ei asenna yksittäisiä vaalimainoksia eikä myönnä
lupia yksittäisten vaalimainosten sijoittamiseen yleisille katu- ja viheralueille. Kiellon
perusteina ovat muun muassa liikenneturvallisuus, kaupunki-infran suojeleminen,
siistin ja selkeän kaupunkikuvan ylläpitäminen sekä tasapuolisuus.

Yleisille alueille luvattomasti asennetut mainokset ovat usein liikennettä haittaavia
sekä liikenteenohjauslaitteisiin kiinnitettyinä tieliikennelain ja asetusten vastaisia.
Mainokset saattavat myös vaikeuttaa kunnossapitoa ja vahingoittaa
kaupunkiomaisuutta.

Mainokset likaantuvat ja hajoavat helposti sekä joutuvat ilkivallan kohteiksi.
Huonokuntoisia mainoksia ei useinkaan kunnosteta, puhdisteta tai poisteta
mainostajien toimesta. Lisäksi mainoksien asentaminen ja poistaminen
liikennealueilla saattaa aiheuttaa vaaratilanteita niin mainosten pystyttäjälle kuin
muulle liikenteelle.

Ehdokkaita vaaleissa on niin paljon, että kaupungilla ei ole mahdollisuutta osoittaa
katualueiden varsilta vaalimainoksille luontevia ja turvallisia paikkoja. Myöskään
ehdokkaiden tasapuolista kohtelua ei voitaisi turvata.

Kaupungin kunnossapitotyöntekijät poistavat järjestelmällisesti yleisille alueille
asennetut luvattomat vaalimainokset. Mainokset kerätään Länsi-Vantaalla
Voimalantien tukikohtaan (Voimalantie 2) ja Itä-Vantaalla Koisotien tukikohtaan
(Koisotie 10). Mikäli poiskerättyjä mainoksia ei noudeta tukikohdista, toimittaa
kaupunki mainokset vaalien jälkeen energiajätteeksi. Kaupunki ei vastaa kerättyjen
vaalimainosten kunnosta.

Lisätietoja

Jukka Anttila

Katuvalvontapäällikkö
luvat@vantaa.fi

Avainsanat

VaalitÄänestäminen