Talousarvio

Asiasanat

Talous ja hankinnatAsukkaat

Talousarvio eli budjetti on kaupungin toimintaa ja taloudenhoitoa koskeva suunnitelma.

Henkilö kaupungintalon edustalla pitelemässä tablettia. Tabletin näytöllä on kaavio talousarviosta.

Kaupunginvaltuusto päättää talousarviosta joka vuosi. Se hyväksytään loppuvuodesta ennen uuden talousarviokauden alkamista. 

Talouden suunnittelun lähtökohtana on valtuustokauden strategia. Kaupunginvaltuutetut vaikuttavat strategian ja talousarvion kautta kaikkeen, mitä kaupungissa tehdään. Talousarvio sisältää varsinaisen talousarviovuoden lisäksi kolmen seuraavan vuoden suunnitelmat.

Kuntalain mukaan talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot ja siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Talousarvio jakaantuu käyttötalous-, investointi-, tuloslaskelma- ja rahoitusosiin.

Toisin sanoen talousarvio siis esittelee:

  • mihin kaupunki on käyttämässä rahaa
  • miten paljon suunnitellut asiat arviolta maksavat ja
  • miten kaupunki aikoo maksaa asiat, jotka se aikoo toteuttaa.

Katso videolta, millaisten vaiheiden kautta Vantaan talousarvio syntyy.
 

Video kertoo millaisten vaiheiden kautta budjetti syntyy

Talousarvio 2023

Vantaan kaupunginjohtajan budjettiesitys esitettiin kaupunginvaltuuston kokouksessa 3.lokakuuta. Seuraavaksi kaupunginjohtajan budjettiesitys etenee päätöksentekoon. Kaupunginhallituksen on tarkoitus antaa budjettiesitys kaupunginvaltuustolle 1. marraskuuta, ja kaupunginvaltuuston on määrä päättää talousarviosta 14. marraskuuta. 

Kaupungin ja rahastojen yhteenlasketut toimintatulot talousarviossa 2023 ovat 344,4 miljoonaa euroa ja toimintamenot 986,3 miljoonaa euroa. Vuoden 2022 talousarvioon nähden toimintatulot laskevat 27,4 prosenttia ja toimintamenot 46,7 prosenttia. Muutosten syynä on hyvinvointialueiden perustaminen ja siitä johtuva kaupungin budjettirakenteen muutos.  

Kaavio, jossa on kaikki Vantaan tulot ja menot vuodelle 2023.
Avaa talousarvion visualisointi uuteen välilehteen

Talousarvio 2023 - nostoja toimialoilta

Raportointi

Kun talousarvio on tehty, kaupunki seuraa kuinka hyvin siihen kirjatut asiat ovat toteutumassa.

Toteutumisennusteesta ja sitovien tavoitteiden toteutumista raportoidaan osavuosikatsauksissa kaksi kertaa vuodessa sekä osana tilinpäätöstä. Osavuosikatsaukset sisältävät myös merkittävien tytäryhtiöiden osavuosikatsaukset.

Lisäksi kaupunginhallitukselle raportoidaan toimialojen ja liikelaitosten talouden toteuma- ja ennustetiedoista kuukausittain.

Lisätietoja

Matti Ruusula

Talous- ja strategiajohtaja
043 824 9254 etunimi.sukunimi@vantaa.fi

Päivi Kandolin

Talousarviopäällikkö
040 626 7613 etunimi.sukunimi@vantaa.fi

Päivi Kunnas

Taloussihteeri
050 318 1583 etunimi.sukunimi@vantaa.fi

Avainsanat

BudjettiTalous