Talousarvio

Asiasanat

Talous ja hankinnatAsukkaat

Talousarvio eli budjetti on kaupungin toimintaa ja taloudenhoitoa koskeva suunnitelma.

Henkilö kaupungintalon edustalla pitelemässä tablettia. Tabletin näytöllä on kaavio talousarviosta.

Kaupunginvaltuusto päättää talousarviosta joka vuosi. Se hyväksytään loppuvuodesta ennen uuden talousarviokauden alkamista. 

Talouden suunnittelun lähtökohtana on valtuustokauden strategia. Kaupunginvaltuutetut vaikuttavat strategian ja talousarvion kautta kaikkeen, mitä kaupungissa tehdään. Talousarvio sisältää varsinaisen talousarviovuoden lisäksi kolmen seuraavan vuoden suunnitelmat.

Kuntalain mukaan talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot ja siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Talousarvio jakaantuu käyttötalous-, investointi-, tuloslaskelma- ja rahoitusosiin.

Toisin sanoen talousarvio siis esittelee:

  • mihin kaupunki on käyttämässä rahaa
  • miten paljon suunnitellut asiat arviolta maksavat ja
  • miten kaupunki aikoo maksaa asiat, jotka se aikoo toteuttaa.

Katso videolta, millaisten vaiheiden kautta Vantaan talousarvio syntyy.
 

Video kertoo millaisten vaiheiden kautta budjetti syntyy

Talousarvio 2022

Vantaan kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2022 talousarvion 13. joulukuuta 2021.

Vuonna 2022 Vantaan budjetin käyttötalouden loppusumma on 1 852 miljoonaa euroa. Lisäksi investointeja tehdään 157 miljoonalla eurolla. Verotuloja kertyy arviolta 1 161 miljoonaa euroa.

Raportointi

Kun talousarvio on tehty, kaupunki seuraa kuinka hyvin siihen kirjatut asiat ovat toteutumassa.

Toteutumisennusteesta ja sitovien tavoitteiden toteutumista raportoidaan osavuosikatsauksissa kaksi kertaa vuodessa sekä osana tilinpäätöstä. Osavuosikatsaukset sisältävät myös merkittävien tytäryhtiöiden osavuosikatsaukset.

Lisäksi kaupunginhallitukselle raportoidaan toimialojen ja liikelaitosten talouden toteuma- ja ennustetiedoista kuukausittain.

Lisätietoja

Matti Ruusula

Talous- ja strategiajohtaja
043 824 9254 etunimi.sukunimi@vantaa.fi

Päivi Kandolin

Talousarviopäällikkö
040 626 7613 etunimi.sukunimi@vantaa.fi

Päivi Kunnas

Taloussihteeri
050 318 1583 etunimi.sukunimi@vantaa.fi

Avainsanat

BudjettiTalous