Johtoryhmä ja sidonnaisuudet

Asiasanat

Tieto- ja hallintopalvelutAsukkaat

Vantaan kaupunkiorganisaatiota johtavat kaupunginjohtaja ja neljä apulaiskaupunginjohtajaa. Lisäksi Vantaan kaupungin johtoryhmään kuuluvat henkilöstö- ja konsernijohtaja, talous- ja strategiajohtaja, hallintojohtaja, kasvupalvelujohtaja, viestintäjohtaja ja kehityspäällikkö.

Kaupungin johtoryhmä vastaa kaupunkiorganisaation ja sen lähes 11 500 työntekijän toiminnasta. Tältä sivulta löydät muun muassa johtoryhmän jäsenten yhteystiedot sekä heidän ilmoittamansa sidonnaisuustiedot.

Ritva Viljanen, kaupunginjohtaja

PL 1100, 01030 Vantaan kaupunki
p. 09 839 22101
Kaupunginjohtajan sihteeri: Janika Markkila , p. 050 318 1614

Hymyilevä Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen.

Ritva Viljanen aloitti Vantaan kaupunginjohtajana maaliskuussa 2018. Ennen kaupunginjohtajan pestiään Viljasella on ollut useita työtehtäviä julkishallinnossa. Hän on työskennellyt muun muassa Helsingin sivistystoimen apulaiskaupunginjohtajana ja sisäasiainministeriön kansliapäällikkönä sekä hallitusneuvoksena ja valtiovarainministeriössä neuvottelevana virkamiehenä, oikeusministeriössä lainsäädäntö-neuvoksena ja Väestörekisterikeskuksen ylijohtajana sekä Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitrassa vanhempana neuvonantajana. 

Kaupunginjohtaja Viljanen on saanut useita tunnustuksia ja palkintoja; muun muassa syksyllä 2021 hän sai kansainvälisen naisjohtajapalkinnon IWF:ltä: Woman Who Makes a Difference (WWMD) -palkinnon ja hänet on valittu Vuoden valtiohallinnon vaikuttajaksi 2006 ja 2011 sekä Vuoden hallinnon kehittäjäksi 1995.

Koulutukseltaan Viljanen on valtiotieteiden maisteri (1981) ja oikeustieteen kandidaatti (1987 ylempi tutkinto). Hän on opiskellut molemmat tutkinnot Turun yliopistossa.

Vantaalla 39 vuotta asunut Viljanen visioi kotikaupunkinsa olevan tulevaisuudessa elinvoimainen kunta, jossa on erinomaiset palvelut, monipuolista yritystoimintaa ja omaleimaista kaupunkikulttuuria. Vantaan hän haluaa olevan tunnettu reilusta ja vastuullisesta johtamisesta.

1. Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä)

Kunnan nimeämänä edustajana:
Smart & Clean -säätiön hallintoneuvoston jäsen

Ritva Viljanen on osallistunut myös useiden toimikuntien, hallitusten ja säätiöiden toimintaan. Muut tehtävät:

 • Turun Yliopiston hallituksen puheenjohtaja
 • Kirkkopalvelut ry.:n hallituksen varapuheenjohtaja
 • Airport Regions Councilin (ARC) varapuheenjohtaja
 • Helsingin seudun kauppakamarin valtuuskunnan jäsen 2020 -
 • Valtioneuvoston Metropolipolitiikan yhteistyöryhmän ja kuntien Tulevaisuustyöryhmän jäsen
 • Valtakunnanoikeuden jäsen
 • Valtakunnanoikeuden jäsen 1.1.2020 - 31.12.2023
 • Digitaalisen turvallisuuden strateginen johtoryhmän jäsen 1.1.2020 - 31.12.2024 (VM)
 • Kansanterveyden neuvottelukunnan jäsen 1.8.2020 - 31.7.2023 (STM)

2. Merkittävä varallisuus

-

3. Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa

-

Riikka Åstrand, apulaiskaupunginjohtaja, Kaupunkikulttuuri

PL 1500, 01030 Vantaan kaupunki
p. 050 539 4555
Apulaiskaupunginjohtajan sihteeri: Katja Koivula, p. 043 826 8865

Riikka Åstrand Apulaiskaupunginjohtaja kaupunkikulttuurin toimialalta.

Sidonnaisuudet

1. Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä)

Kunnan nimeämänä edustajana:
Ei tällä hetkellä.

Muut tehtävät:
Ei tehtäviä.

2. Merkittävä varallisuus

Ei ilmoitettavaa.

3. Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa

Ei muita sidonnaisuuksia.

Katri Kalske, apulaiskaupunginjohtaja, Kasvatus ja oppiminen

PL 1500, 01030 Vantaan kaupunki
p. 040 620 5080
johdon assistentti: Anna Stranden, p. 040 091 9528

Apulaiskaupunginjohtaja Katri Kalske. Kasvatuksen ja oppimisen toimiala.

Sidonnaisuudet

1. Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä)

Kunnan nimeämänä edustajana:
ei ilmoitettavaa

Muut tehtävät:

 • Seure oy:n hallituksen jäsen

2. Merkittävä varallisuus

Ei ilmoitettavaa

3. Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa

Ei ilmoitettavaa

Tero Anttila, apulaiskaupunginjohtaja, Kaupunkiympäristö

PL 1860, 01030 Vantaan kaupunki

p. 040 640 3084

 

Johdon assistentti: Johanna Kiviniemi, p. 050 312 1680

 

""

Sidonnaisuudet

Kunnan nimeämät johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä

Hallituksen jäsen: - Suomi-Rata Oy, rautatieinfrastruktuurin kehittäminen - Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy, kaupunkiraideliikenteen operointi ja infran hallinta - Pääkaupunkiseudun Junakalustoyhtiö Oy, junakaluston omistaminen ja hallinta

Merkittävä varallisuus

- 2½ sijoitusasuntoa, joista yksi Vantaalla Hiekkaharjuntiellä. - Pörssi- ja listaamattomien yhtiöiden osakkeita. Suurin yksittäisen yhtiön omistus on alle säädetyn ilmoitusrajan.

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa

Omaa asuntoa ja sijoitusasuntoja varten otetut pankkilainat.

Kirsi-Marja Lievonen, henkilöstö- ja konsernijohtaja

p. 040 570 5593

Kirsi-Marja Lievonen Vantaan henkilöstö- ja konsernijohtaja.

Sidonnaisuudet

Virat, toimet, ammatit, tehtävät

1. Valtion, kunnan ja muiden julkisyhteisöjen virat:
Henkilöstö- ja konsernijohtaja

2. Palkattu toimi yksityisessä yrityksessä tai yhteisössä:
ei ilmoitettavaa

3. Ammatin ja elinkeinon harjoittaminen:
ei ilmoitettavaa

Hallintotehtävät

4. Hallintotehtävät valtionyhtiöissä (esim. hallintoneuvoston jäsenyys, tilintarkastajana toimiminen):
ei ilmoitettavaa

5. Hallintotehtävät taloudellisesti merkittävissä yrityksissä:
ei ilmoitettavaa

6. Hallintotehtävät pankeissa ja muissa rahalaitoksissa:
ei ilmoitettavaa

7. Hallintotehtävät merkittävissä järjestöissä:
ei ilmoitettavaa

Luottamustehtävät

8. Etujärjestöjen luottamustehtävät; ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvat vain valtakunnallisen tai keskustason luottamustehtävät (esim. ammatilliset etujärjestöt, elinkeinoelämän järjestöt, Suomen kuntaliitto):

 • Kunnallisen työmarkkinalaitoksen valtuuskunnan jäsen
 • KT:n valtuuskunta, puheenjohtaja

9. Kunnalliset ja kirkolliset luottamustehtävät (valtuusto tai hallituksen jäsenyys):
ei ilmoitettavaa

Taloudellinen asema

10. Liike- ja sijoitustoimintaa varten hankitut merkittävät omistukset (esim. yli 50 000 euron yhden kohteen osalta) sekä muut merkittävät omistusosuudet (esim. yli 30 % äänivallasta):
ei ilmoitettavaa

11. Liike- ja sijoitustoimintaa varten otetut yli 100 000 euron velat sekä samassa tarkoituksessa annetut yli 200 000 euron takaukset tai muut vastuut:
ei ilmoitettavaa

Mahdolliset muut merkittävät sidonnaisuudet

 • Kiinteistö Oy Kehäsuora, hallituksen puheenjohtaja
 • Keva, hallituksen jäsen

Matti Ruusula, talous- ja strategiajohtaja

p. 043 824 9254

Sidonnaisuudet

1. Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä)

Kunnan nimeämänä edustajana:

 

 • Kaunialan Sairaala Oy, hallituksen jäsen
 • Kiinteistö Oy Kehäsuora, hallituksen jäsen

Muut tehtävät:
Ei ilmoitettavaa

2. Merkittävä varallisuus

Ei ilmoitettavaa

3. Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa

Ei ilmoitettavaa

Susanna Taipale-Vuorinen, vs. kasvupalvelujohtaja

p. 040 044 4883 

 

Susanna Taipale-Vuorinen

Kasvupalvelujohtaja va. tehtävän on vastata kaupungin työllisyyden edistämisestä, elinvoiman edistämisestä sekä kuntalaispalveluista.

Sidonnaisuudet

1. Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä)

-

2. Merkittävä varallisuus

-

3. Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa

-

Mari Kalmari, viestintäjohtaja

p. 040 524 1415

Vantaan viestintäjohtaja Mari Kalmari.

Viestintäjohtaja vastaa kaupungin keskitetyistä viestintä- ja markkinointitehtävistä sekä koko kaupunkikonsernin viestinnän ja markkinoinnin strategisesta ja laadullisesta suunnittelusta, ohjauksesta ja valvonnasta. Lisäksi viestintäjohtaja vastaa tehtäväaluettaan koskevien kaupunkitasoisten ohjeiden antamisesta.

Sidonnaisuudet

1. Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä)

Kunnan nimeämänä edustajana: 

Muut tehtävät: 

2. Merkittävä varallisuus

3. Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa

Kaupungin johtoryhmän kokousten valmistelusta vastaa kehityspäällikkö Paula Harju, p. 050 312 4842.

Sähköpostiosoitteet (ilman ääkkösiä) ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)vantaa.fi.

Avainsanat

ValmisteluPäätökset