Kaupunginvaltuusto

Asiasanat

Demokratia ja osallisuusAsukkaat

Kaupunginvaltuusto on Vantaan kaupungin korkein päättävä toimielin. Valtuusto päättää kunnan strategiasta, toiminnasta ja taloudesta. Vantaan asukkaat valitsevat kaupunginvaltuuston ja sen varajäsenet neljän vuoden välein järjestettävissä kuntavaaleissa.

Vantaan kaupunginvaltuusto marraskuussa 2021.

Vantaan kaupunginvaltuusto marraskuussa 2021.

Vantaan kaupunginvaltuustoon 2021–2025 kuuluu 67 jäsentä. Valtuustopaikat jakautuvat puolueittain seuraavasti: kokoomus 18 valtuustopaikkaa, SDP 16 paikkaa, perussuomalaiset 11 paikkaa, vihreät 9 paikkaa, vasemmistoliitto 4 paikkaa, keskusta 2 paikkaa, kristillisdemokraatit 2 paikkaa, Liike Nyt 2 paikkaa, RKP 2 paikkaa ja Valta kuuluu kansalle 1 paikka.

Kaupunginvaltuusto kokoontuu lähes kuukausittain. Kaupunginvaltuuston kokousta edeltävänä torstaina valtuustolle järjestetään selostustilaisuus ja kyselytunti. Selostustilaisuudessa valtuustolle esitellään kokouksessa päätettävänä olevia asioita yksityiskohtaisemmin. Lisäksi tilaisuudessa voidaan käsitellään kaupungin muita ajankohtaisia asioita. Selostustilaisuuksien päätteeksi pidetään kyselytunti, jonka aikana valtuutetuilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä kaupungin johtaville viranhaltijoille.

Kaupunginvaltuuston kokoukset ja selostustilaisuudet ovat yleisölle avoimia tilaisuuksia. Asukkaat ovat tervetulleita paikanpäälle seuraamaan keskustelua ja päätöksentekoa. Valtuuston kokouksia ja selostustilaisuuksia voi seurata verkkolähetysten kautta Vantaa-kanavalla.

Kuntalaki korostaa valtuuston vahvaa asemaa ja kokonaisvastuuta kunnan toiminnasta ja taloudesta. Valtuuston tehtäviin kuuluu mm. talouden, rahoituksen ja sijoitustoiminnan perusteista päättäminen sekä talousarvion hyväksyminen (Kuntalaki § 14). Lisäksi kaupunginvaltuusto valitsee jäsenet kunnan toimielimiin, jollei toisin säädetä. Valtuuston tehtävänä on myös edistää kuntalaisten suoraa osallistumista kunnan toimintaan ja päätöksentekoon. 

Kaupunginvaltuuston tulevat kokoukset ja selostustilaisuudet

Kaupunginvaltuuston menneet kokoukset ja selostustilaisuudet Kokoussivuilta löytyvät myös taltioinnit, päätöstiedote sekä linkki pöytäkirjaan.

Kaupunginvaltuuston ajankohtainen esityslista

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjat

Kaupunginvaltuuston jäsenet

Valtuustoaloitteet

Valtuutetuilla ja valtuustoryhmällä on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Kaupunginhallituksen on valmisteltava vastaus aloitteisiin viimeistään puolen vuoden kuluessa. Aloitteet,  joissa on vähintään 15 valtuutetun allekirjoitus, on annettava valtuustolle tiedoksi.

Lisätietoja

Matias Takala

Vastaava hallintoasiantuntija
043 8259583 paatosvalmistelu@vantaa.fi

Eeva Jokinen

Hallintoasiantuntija
050 596 9615 paatosvalmistelu@vantaa.fi

Janne Toivonen

Hallintoasiantuntija
040 193 8742 paatosvalmistelu@vantaa.fi

Birgit Isotalus

Hallintosihteeri
050 318 1628 paatosvalmistelu@vantaa.fi

Avainsanat

ValtuustotPäätökset