Antero Eerola

Sidonnaisuudet

Ei ilmoitusvelvollinen

Kunnan nimeämät johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä

Ei ilmoitettavaa

Muut johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä

Ei ilmoitettavaa

Merkittävä varallisuus

Ei ilmoitettavaa

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa

Uudenmaan Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja, Vasemmistoliiton puoluevaltuuston jäsen, Uudenmaan liiton valtuuston jäsen ja Vasemmistoliiton ryhmän puheenjohtaja.

Tietoa sidonnaisuuksista