Rakennusluvan saamisen jälkeen

Asiasanat

Rakentaminen

Ennen luvan lainvoimaiseksi tulemista on mahdollista tehdä hanketta valmistelevia toimenpiteitä.

Kaivinkone työmaalla Kivistössä.

Erityissuunnitelmien toimittaminen

Erityissuunnitelmia on mahdollista toimittaa Lupapisteeseen heti, kun lupapäätös on tehty. Hakemus on tällöin muuttunut tilaan ”Päätös annettu”.

Erityissuunnitelmat lisätään PDF-muodossa oikeassa mittakaavassa Suunnitelmat ja liitteet -osioon. Suunnittelija lisää suunnitelmiin tarvittavat metatiedot kuten suunnitelmien sisältötiedon (esim. KVV 1. krs). 

Viimeistään suunnitelmien lisäyksen jälkeen suunnittelija on yhteydessä alueen tarkastusinsinööriin tai LVI-tarkastajaan ja sopii menettelytavasta suunnitelmien esittelyssä. Ajanvaraukset tehdään puhelimitse.

Suunnittelijan ja vastaavan työnjohtajan tulee varmistua siitä, että suunnitelmat on esitelty rakennusvalvonnalle sekä leimattu vastaanotetuksi ennen kuin näitä koskevia töitä aloitetaan.

Sen jälkeen, kun suunnitelmat on leimattu vastaanotetuiksi, ovat ne Lupapisteessä käytettävissä ja tulostettavissa työmaan käyttöön.

Muuttuneet erityissuunnitelmat suunnittelija tallentaa lisäämällä uuden version vanhaan piirustukseen ja sen jälkeen hän ottaa yhteyttä alueen tarkastajaan. 

Työnjohtovastuiden hakeminen Lupapisteessä

Luvanvarainen hanke edellyttää käytännössä aina työnjohtajan nimeämistä. Rakennusluvan hakija tekee hakemuksen työnjohtovastuista Lupapisteessä hankkeen Rakentaminen-välilehdellä.

Työnjohtaja saa tällöin kutsun Lupapisteeseen ja kyseessä olevaan hakemukseen. Tutustu Lupapisteen ohjeeseen Työnjohtajat.

Rakennustöiden aloittaminen ennen luvan lainvoimaisuutta

Rakennustöiden aloittaminen voidaan tietyin edellytyksin aloittaa ennen luvan lainvoimaisuutta. Tämä edellyttää vakuuden asettamista. 

Rakennuksen tai sen osan purkamislupaan ei voida myöntää aloittamisoikeutta. Jos rakennuslupa on myönnetty lainvoimaa vailla olevan poikkeamispäätöksen nojalla, niin rakentamisen saa aloittaa vasta, kun poikkeamispäätös on lainvoimainen.

Katu- ja puistoalueiden käyttö työskentelyyn

Mikäli tarvitset työmaan ajaksi katu- tai muuta yleistä aluetta esimerkiksi tavaran varastointiin, nosturien sijoittamiseen ja muuhun vastaavaan, tulee alue vuokrata kaupungilta.

Katualueen kavennus tarvitsee aina asianmukaiset liikennemerkit. Kadun katkaisemisesta on poikkeuksetta ilmoitettava myös pelastuslaitokselle. 

Avainsanat

Luvat