Vastuullisuus

Vastuullisuus on keskeinen arvo kaupungin strategiassa. Vantaa toimii itse vastuullisesti ja edellyttää vastuullista toimintatapaa myös kumppaneiltaan.

Kaupunki toteutti vuoden 2018 lopulla YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (sustainable development goals, SDG:t) olennaisuusarvioinnin, jossa tarkasteltiin kaupungin nykytilaa, haasteita ja jo tehtyjä toimia. Tämä työ oli alkusysäys kaupungin systemaattiselle vastuullisuustyölle ja aiemmin aloitettujen toimien yhdistämiseksi kattavaksi vastuullisuuskokonaisuudeksi. Lue YK:n kestävän kehityksen tavoitteista.

Vastuullisuus kattaa monia eri puolia: Vantaan vastuullisuustyötä on niin ilmasto- ja ympäristötyö, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyö, hyvinvointi- ja terveystoimi kuin kestävä taloudenpitokin. Lisäksi vastuullisen kunnan työhön kuuluu myös esimerkiksi laadukas opetus ja koulutus sekä kuntalaisdemokratia ja muut osallistumisen väylät. Vastuullisuus on koko Vantaan yhteistä työtä!

Kaupungin olennaisuusarvioinnissa tunnistettiin 17 SDG-tavoitteen joukosta neljä painopistealuetta, joihin kaupunki keskittää vastuullisuuden kehittämistoimet lyhyellä aikavälillä. Näillä pääteemoilla pyritään vahvistamaan kaupunkia vastuullisena ja oikeudenmukaisena toimijana sekä mahdollistamaan asukkaille resurssiviisas arki. Tämän aikaansaamiseksi Vantaa muun muassa kehittää hankintojen osaamista ja uudenlaisia ympäristövastuullisia ratkaisuja. Vantaa on ollut Reilun kaupan kaupunki vuodesta 2014.

Painopistealueemme ovat

  • Vastuullinen Vantaa
  • Myönteisen erityiskohtelun ohjelma
  • Vastuulliset hankinnat
  • Vastuullinen Vantaalainen
  • Minun pyöräilykaupunkini
  • Minun energiani

Kestävän kehityksen tavoitteiden raportointi

Kesäkuussa 2021 julkaisimme ensimmäisen YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden seurantaraporttimme (Voluntary Local Review, VLR). Raportin tarkoituksena on kartoittaa kuluneen valtuustokauden strategian ja kestävän kehityksen tavoitteiden yhteydet, joiden pohjalta voidaan antaa suosituksia ja tehdä suunnitelmia tulevaisuutta varten sekä jakaa hyviä käytäntöjä.

Raportissa on tarkasteltu kaupungin toimintaa YK:n kestävän kehityksen 17 tavoitteen ja soveltuvien alatavoitteiden näkökulmasta. Jokaiselle tavoitteelle on etsitty mahdollisimman hyvin tavoitteen tilaa Vantaalla kuvaavat indikaattorit sekä toimenpiteet, jotka esitellään raportissa. Vantaalla kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpanoa tullaan raportoimaan kahden vuoden välein.

Vastuullinen Vantaa kuuluu kaikille – YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutuminen Vantaalla 2021(pdf, 6.27 MB) Sustainable Vantaa belongs to everyone - Implementation of the UN Sustainable Development Goals in Vantaa 2021(pdf, 5.88 MB)

Organisointi ja toteutus

Vastuullisuustavoitteiden toteuttaminen on kaupungin kaikkien toimialojen ja tulosalueiden yhteinen asia. Vantaa toteuttaa vastuullisuustyötä erilaisten ohjelmien ja tiekarttojen avulla: muun muassa resurssiviisauden tiekartta, hyvinvointiohjelma, myönteisen erityiskohtelun ohjelma, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, strategisten hankintojen tiekartta ja elinvoimaohjelma ohjaavat kaupungin työtä. Vastuullisuudesta järjestetään koko henkilöstölle koulutusta. Lisäksi kehitetään kaupungin henkilöstön eettistä ohjeistusta henkilöstökeskuksen johdolla (henkilöstön code of conduct). Kaupunki tekee yhteistyötä HEUNIin kanssa harmaan talouden ja työelämäoikeuksin edistämiseksi.

Jatkuva vastuullisuuden kehittäminen on Vantaalle tärkeä arvo. Teemme monipuolista yhteistyötä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin vastuullisuusteemoissa.

Vantaan ilmastotyö

Vantaa on asettanut tavoitteekseen olla hiilineutraali vuonna 2030. Muutos ei tapahdu itsestään, vaan vaatii päättäväisiä toimia kaikilta – niin kaupungilta, yrityksiltä kuin asukkailtakin. Lue Vantaan ilmastotyöstä.

Avainsanat

VastuullisuusHallintoIlmastoYmpäristö