Ikäystävällinen Vantaa

Asiasanat

Demokratia ja osallisuusAsukkaat

Ikäystävällinen Vantaa on visio kaupungista, jossa jokaisella vanhuksella on hyvä elää omannäköistä elämää. Tätä visiota edistämään Vantaa on osa maailmanlaajuista WHO Age-Friendly cities and Communities -verkostoa.

Vantaan vanhusneuvosto aloitti syyskuussa 2020 edistämään Vantaan kaupungin liittymisen maailman terveysjärjestö WHOn Age-friendly cities and communities” eli ikäystävälliseen –verkostoon. Verkoston tavoitteena on parantaa ja edistää vanhusväestön elinoloja. Verkostoon liittymisestä tehtiin myös joulukuun 2020 kaupunginvaltuuston kokouksessa valtuustoaloite. Verkostoon kuuluu yli 1000 kaupunki yli 40 maasta. Liittymisprosessi aloitettiin käynnistämään elokuussa 2021 Kaupunginjohtaja Ritva Viljasen viranhaltijapäätöksen myötä.

Vantaan kaupungin visio on olla ikäystävällinen Vantaa ja verkostoon liittymisen myötä tavoitteena on pyrkiä edistämään kehittää ikäystävällistä kaupunkirakentamista, saavutettavia palveluita sekä edistää kansalaisyhteiskunnan toimintaa. Ikäystävällinen Vantaa pyrkii huomioimaan kaikessa kaupungin ja tulevan hyvinvointialueen toiminnan suunnittelussa, valmistelussa, päätöksenteossa, toteuttamisessa sekä seurannassa.

Ikäystävällinen Vantaa – tavoitteet täsmentyvät tarkemmin vuoden 2022 aikana ja tavoitteiden asettamisessa tullaan huomioimaan laajasti vanhusväestön sekä vanhusväestön kanssa toimivien kansalaisjärjestöjen näkökulmat.