Tilastotietokannat

Asiasanat

Tieto- ja hallintopalvelut

Tilastotietoa Vantaasta ja muista Suomen kunnista on tarjolla useissa maksuttomissa tilastotietokannoissa.

Helsingin seudun aluesarjat avautuu uuteen ikkunaan, linkittää toiselle verkkosivustolle Tilastoja aikasarjoina pääkaupunkiseudun kunnista osa-alueittain ja Helsingin seudun/Uudenmaan alueelta kunnittain. HRI - Helsinki Region Infoshare avautuu uuteen ikkunaan, linkittää toiselle verkkosivustolle Pääkaupunkiseudun kuntien tarjoamia avoimia aineistoja. Helsingin seudun suunnat avautuu uuteen ikkunaan, linkittää toiselle verkkosivustolle Usein päivittyviä tietoja Helsingin seudun keskeisistä ilmiöistä. Tilastotietoa Uudestamaasta avautuu uuteen ikkunaan, linkittää toiselle verkkosivustolle Tietoa on saatavilla alue- ja kuntataloudesta, matkailusta, päästökehityksestä, sosiaali- ja terveyspalveluista, tutkimus- ja kehittämistoiminnasta, työllisyydestä sekä väestöstä. Kuusikko vertailutietoa avautuu uuteen ikkunaan, linkittää toiselle verkkosivustolle Kuuden suurimman kaupungin tuottamia tietoja sosiaali- ja terveystoimen palveluista sekä niiden kustannuksista. Tilastokeskuksen maksuttomat tietokannat avautuu uuteen ikkunaan, linkittää toiselle verkkosivustolle Tilastokeskuksella on useita tilastotietokantoja, jotka sisältävät monipuolista tietoa Suomen eri kunnista. Kototietokanta avautuu uuteen ikkunaan, linkittää toiselle verkkosivustolle Rekisteripohjaisesta tietokannasta saa laajasti tietoa Suomen ja eri kuntien maahanmuuttajaväestöstä. Kotoutumisen indikaattorit tietokanta avautuu uuteen ikkunaan, linkittää toiselle verkkosivustolle Rekisteri- ja kyselyaineistoihin perustuva tilastotietokanta, jonka avulla voidaan seurata kotoutumisen tilaa ja sen kehittymistä Suomen suurimmissa kaupungeissa. Sotkanet avautuu uuteen ikkunaan, linkittää toiselle verkkosivustolle Tilastoja suomalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista kuntatasolla. Kelasto avautuu uuteen ikkunaan, linkittää toiselle verkkosivustolle Tilastotietokantaan on koottu keskeistä tietoa Kelan hoitamasta sosiaaliturvasta. Kaupunkiakatemia avautuu uuteen ikkunaan, linkittää toiselle verkkosivustolle Aalto-yliopiston, Helsingin yliopiston, Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupunkien tutkimuspohjaisen kaupunkikehittämisen yhteistyöalusta, jossa edistetään kaupunkitutkimuksen ja kaupunkikehittämisen välistä vuorovaikutusta sekä tuetaan monitieteistä yhteistyötä. HSY:n avoin data avautuu uuteen ikkunaan, linkittää toiselle verkkosivustolle Avatut aineistot käsittelevät mm. ilmanlaatua ja ilmastoa, liikkumista, jätteitä ja kierrätystä sekä rakennettua ympäristöä.

Avainsanat

Tilastot