Tilasto- ja tutkimusjulkaisut

Asiasanat

Tieto- ja hallintopalvelut

Vantaata koskevista tilasto- ja tutkimusjulkaisuista osa ilmestyy joka vuosi, kuten Vantaan väestö, Väestöennuste sekä Työpaikat Vantaalla -katsaus. Osa julkaisuista ilmestyy harvemmin, koska selvityksiä ja tilastokatsauksia eri aiheista tehdään tarpeen mukaan. Vantaa lukuina -uutiskirjeessä tiedotamme ajankohtaisista asioista 4-6 kertaa vuodessa.

Väestö

Vantaan väestö -julkaisu sisältää tärkeimmät koko kaupunkia ja sen osa-alueita koskevat väestötiedot. Tietoja on väestön ikä- ja sukupuolirakenteesta, äidinkielestä, perheistä ja asuntokunnista. Lisäksi on taulukoita syntyneistä, kuolleista, muuttoliikkeestä sekä kunnassa asuvista ulkomaan kansalaisista. Väestöstä saa lisätietoa Vantaan väestö 2021/2022 sivustolta.

Väestöennusteet

Vuosittain tehtävä Vantaan koko kaupungin väestöennuste ulottuu vuoteen 2045 ja suuralueiden/kaupunginosien ennuste vuoteen 2031. Ennustetiedot on saatavissa sukupuolen ja ikäryhmän mukaan. Vantaan ruotsinkielisen väestön ennusteessa osa-aluetasona ovat suuralueet ruotsinkielisen väestön vähyydestä johtuen. Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennuste esitetään kieliryhmittäin ja se on laadittu kunnittain pääkaupunkiseudun neljään kuntaan ja summatasolla kehysalueelle. Väestöennusteista saa lisätietoa väestö ja ennuste sivuilta.

Uusimmat selvitykset ja tutkimukset

Tähän on koottu Vantaan kaupungin ja yhteistyökumppaneiden tekemiä tilastoselvityksiä ja tutkimusraportteja ajankohtaisista ja vaihtuvista aiheista. Osa julkaisuista koskee pelkästään Vantaata, mutta usein selvityksissä on mukana muitakin kaupunkeja.

Julkaisuarkisto

Vanhemmat julkaisut löytyvät julkaisuarkistosta.

Avainsanat

TilastotTutkimukset