Väärinkäytösepäilyjen ilmoituskanava

Vantaan kaupungin tavoitteena on edistää avointa ja läpinäkyvää toimintakulttuuria. Kaupungissa suhtaudutaan vakavasti kaikkiin väärinkäytösepäilyihin. Vantaan väärinkäytösten ilmoituskanava julkaistaan 1.4.2023

Väärinkäytösepäilyjen ilmoituskanavan kautta voi kuka tahansa tehdä ilmoituksen mistä tahansa epäilemästään väärinkäytöksestä, joka koskee Vantaan kaupunkia, Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:tä, VTK Kiinteistöt Oy:ta, Mercuria kauppaoppilaitos Oy:tä sekä kaupungin omistamia muita pienempiä yhtiöitä. Vantaan Energia Oy:llä ja VAV konsernilla on omat väärinkäytösepäilyjen ilmoituskanavat.

Väärinkäytösepäily voi liittyä esimerkiksi lainsäädännön rikkomiseen, sisäisten ohjeiden noudattamatta jättämiseen tai muuhun epäeettiseen toimintaan. Ilmoitus voi kohdistua esimerkiksi viranhaltijaan, työntekijään, luottamushenkilöön tai palveluntuottajaan ja se voi koskea esimerkiksi hankintoja, sopimuksia, päätöksentekoa, avustuksia ja erilaisia palveluita.

Miten ilmoitus tehdään ilmoituskanavassa?

Vantaan väärinkäytösten ilmoituskanava ja tarkemmat ohjeet ilmoitusten tekemiseen julkaistaan 1.4.2023.

Miten ilmoitus käsitellään?

Ilmoituksen käsittelee Vantaan kaupungin sisäinen tarkastus. Ilmoitustietoihin on pääsy vain sisäisen tarkastuksen henkilöstöllä. Ilmoituksen tiedot ovat salassa pidettäviä. Ilmoitus käsitellään aina puolueettomasti, riippumattomasti ja luottamuksellisesti. Sisäinen tarkastus voi tarvittaessa käyttää ilmoituksen paikkansapitävyyden selvittämisessä apuna asiantuntijoita. Vakavissa tapauksissa väärinkäytös saattaa siirtyä poliisin tutkittavaksi.

Ilmoittajalle ilmoitetaan viimeistään kolmen kuukauden kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta, miten asia on ratkaistu tai mihin toimenpiteisiin ilmoituksen perusteella on ryhdytty.

Miten henkilötietoja käsitellään?

Ilmoittajan, ilmoituksen kohteen ja muiden ilmoituksessa mainittujen henkilöiden henkilötiedot ovat salassa pidettäviä siten kuin niistä ilmoittajansuojelulaissa säädetään. Henkilötietojen käsittelyä on kuvattu tarkemmin ilmoituskanavan henkilötietojen käsittely koskevassa informointiasiakirjassa.

Muuta huomioitavaa

Ilmoituksen voi tehdä myös puhelimitse sisäisen tarkastuksen johtajalle Pentti Asumukselle puh. 040 070 1970 tai lähettää sähköpostia suoraan osoitteeseen etunimi.sukunimi@vantaa.fi .

Ilmoituskanava on tarkoitettu ainoastaan väärinkäytösepäilyjen ilmoittamiseen. Mikäli haluat antaa (asiakas)palautetta kaupungin toiminnasta, niin käytäthän yleistä palautekanavaa.

Ilmoituskanavaa ei saa käyttää epäasiallisiin tarkoituksiin. Vääriä tietoja tahallaan ilmoittava voi joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen.

Ilmoittajan suojeleminen

Väärinkäytösepäilyjen ilmoituskanavan taustalla on 1.1.2023 voimaan tullut laki ilmoittajansuojelusta. Ilmoittajansuojelulaki antaa tietyissä tilanteissa suojaa ilmoittajalle ja estää työnantajan vastatoimet ilmoittajaa kohtaan. Työnantaja ei voi esimerkiksi heikentää ilmoittajan palvelussuhteen ehtoja, päättää ilmoittajan palvelussuhdetta tai lomauttaa ilmoittajaa ilmoituksen johdosta. Oikeuskanslerinviraston ilmoittajansuoja sivulta löytyy tarkempaa tietoa siitä millaisissa tilanteissa ilmoittajansuojelua voi saada.

Lisätietoja

Pentti Asumus

Vantaan kaupunki
Sisäisen tarkastuksen johtaja
040 070 1970 pentti.asumus@vantaa.fi

Avainsanat

HallintoTietosuojaTietopyynnöt