Väärinkäytösepäilyjen ilmoituskanava

Vantaan kaupungin tavoitteena on edistää avointa ja läpinäkyvää toimintakulttuuria. Kaupungissa suhtaudutaan vakavasti kaikkiin väärinkäytösepäilyihin.

Väärinkäytösepäilyjen ilmoituskanavan kautta voi kuka tahansa tehdä ilmoituksen mistä tahansa epäilemästään väärinkäytöksestä, joka koskee Vantaan kaupunkia, Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:tä, VTK Kiinteistöt Oy:ta, Mercuria kauppaoppilaitos Oy:tä sekä kaupungin omistamia muita pienempiä yhtiöitä. Vantaan Energia Oy:llä ja VAV konsernilla on omat väärinkäytösepäilyjen ilmoituskanavat.

Väärinkäytösepäily voi liittyä esimerkiksi lainsäädännön rikkomiseen, sisäisten ohjeiden noudattamatta jättämiseen tai muuhun epäeettiseen toimintaan. Ilmoitus voi kohdistua esimerkiksi viranhaltijaan, työntekijään, luottamushenkilöön tai palveluntuottajaan ja se voi koskea esimerkiksi hankintoja, sopimuksia, päätöksentekoa, avustuksia ja erilaisia palveluita.

Miten ilmoitus tehdään ilmoituskanavassa?

Ilmoitus tehdään sivun alareunassa olevan linkin kautta. Linkin takaa avautuu lomake, johon voit tallen-taa havainnot väärinkäytösepäilystä. Voit myös liittää ilmoitukseesi kuvia ja asiakirjoja liitetiedostoina. 

Ilmoituksen voi tehdä valinnan mukaan joko täysin anonyymisti tai antamalla haluamasi yhteystiedot. Voit myös jättää ilmoituskanavaan yhteydenottopyynnön, jolloin sinuun ollaan yhteydessä ja voit kertoa ilmoituksesi suoraan käsittelijälle. 
Ilmoituksen tallentamisen jälkeen saat linkin ja koodin, jonka avulla voit palata ilmoitukseen ja tarkistaa, onko sinulle tehty lisäkysymyksiä. Voit myös halutessasi täydentää ilmoitusta. Anonyymissä ilmoittami-sessa yhteydenpito käsittelijän ja ilmoittajan välillä tapahtuu aina linkin ja koodin kautta. Mikäli kadotat linkin tai koodin yhteydenpito on mahdotonta, joten tallennathan ne huolella.

Mikäli olet jättänyt yhteystiedot, niin sinuun ollaan yhteydessä suoraan sähköpostilla tai puhelimella. Suosittelemme yhteystietojen jättämistä, koska tällä tavalla yhteydenpito on luotettavampaa ja jousta-vampaa. 

Tarkemmat ohjeet ilmoituksen tekemisestä löytyy lomakkeelta, johon pääset tämän sivun lopusta. 

Miten ilmoitus käsitellään?

Ilmoituksen käsittelee Vantaan kaupungin sisäinen tarkastus. Ilmoitustietoihin on pääsy vain sisäisen tarkastuksen henkilöstöllä. Ilmoituksen tiedot ovat salassa pidettäviä. Ilmoitus käsitellään aina puolueettomasti, riippumattomasti ja luottamuksellisesti. Sisäinen tarkastus voi tarvittaessa käyttää ilmoituksen paikkansapitävyyden selvittämisessä apuna asiantuntijoita. Vakavissa tapauksissa väärinkäytös saattaa siirtyä poliisin tutkittavaksi.

Ilmoittajalle ilmoitetaan viimeistään kolmen kuukauden kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta, miten asia on ratkaistu tai mihin toimenpiteisiin ilmoituksen perusteella on ryhdytty.

Miten henkilötietoja käsitellään?

Ilmoittajan, ilmoituksen kohteen ja muiden ilmoituksessa mainittujen henkilöiden henkilötiedot ovat salassa pidettäviä siten kuin niistä ilmoittajansuojelulaissa säädetään. Henkilötietojen käsittelyä on kuvattu tarkemmin ilmoituskanavan henkilötietojen käsittely koskevassa informointiasiakirjassa.

Muuta huomioitavaa

Ilmoituksen voi tehdä myös puhelimitse sisäisen tarkastuksen johtajalle Pentti Asumukselle puh. 040 070 1970 tai lähettää sähköpostia suoraan osoitteeseen etunimi.sukunimi@vantaa.fi .

Ilmoituskanava on tarkoitettu ainoastaan väärinkäytösepäilyjen ilmoittamiseen. Mikäli haluat antaa (asiakas)palautetta kaupungin toiminnasta, niin käytäthän yleistä palautekanavaa.

Ilmoituskanavaa ei saa käyttää epäasiallisiin tarkoituksiin. Vääriä tietoja tahallaan ilmoittava voi joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen.

Ilmoittajan suojeleminen

Väärinkäytösepäilyjen ilmoituskanavan taustalla on 1.1.2023 voimaan tullut laki ilmoittajansuojelusta. Ilmoittajansuojelulaki antaa tietyissä tilanteissa suojaa ilmoittajalle ja estää työnantajan vastatoimet ilmoittajaa kohtaan. Työnantaja ei voi esimerkiksi heikentää ilmoittajan palvelussuhteen ehtoja, päättää ilmoittajan palvelussuhdetta tai lomauttaa ilmoittajaa ilmoituksen johdosta. Oikeuskanslerinviraston ilmoittajansuoja sivulta löytyy tarkempaa tietoa siitä millaisissa tilanteissa ilmoittajansuojelua voi saada.

Lisätietoja

Pentti Asumus

Vantaan kaupunki
Sisäisen tarkastuksen johtaja
040 070 1970 pentti.asumus@vantaa.fi

Avainsanat

HallintoTietosuojaTietopyynnöt