Kaksikielinen esiopetus

Asiasanat

KoulutusVarhaiskasvatusLapsiperheet

Esiopetukseen ilmoittautuessa on mahdollista hakea lasta ruotsin kielikylpyesiopetukseen, englannin kielirikasteiseen esiopetukseen tai laajamittaiseen englanninkieliseen esiopetukseen. 

Lapsia luokkahuoneessa.

Ruotsin kielikylpyesiopetus

Kielikylpy alkaa Vantaalla varhaiskasvatuksesta tai esiopetuksesta ja kestää perusopetuksen loppuun asti. Esiopetus toteutetaan pääosin kielikylpykielellä ruotsiksi. Kielikylpyopettajat puhuvat lasten kanssa vain ruotsin kieltä. Lapsia kannustetaan ruotsin kielen monipuoliseen käyttöön. Kielen oppimisen lisäksi lapset tutustuvat suomenruotsalaiseen ja pohjoismaiseen kulttuuriperinteeseen.

Kielikylvyn tavoitteena on antaa lapsille valmiudet jatkaa opiskelua sekä ruotsin että suomen kielellä. Lasten äidinkielen tai äidinkielten taitojen kehittymistä tuetaan yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa. Huoltajien kanssa henkilöstö käyttää suomen kieltä.

Englannin kielirikasteinen esiopetus

Kieltä harjoitellaan arjen toimintojen kautta leikkien, liikkuen ja laulaen sekä kieltä yhdessä maistellen. Kielirikasteisen esiopetuksen myötä lapsille luodaan luontevia mahdollisuuksia kiinnostua kielistä ja kulttuurien kohtaamisesta esiopetuksen arjessa. Ryhmässä puhutut kielet ja kulttuurit ovat englannin kielen rinnalla yhteisen tutkimusmatkan kohteina. Englannin kieltä käytetään kielirikasteisessa esiopetuksessa alle 25 % toiminnasta.

Englannin kielirikasteista esiopetusta on tarjolla useissa vantaalaisissa päiväkodeissa.

Laajamittainen englanninkielinen esiopetus 

Laajamittaisessa englanninkielisessä esiopetuksessa toiminta suunnitellaan niin, että kahdella kielellä toteutetusta esiopetuksesta muodostuu kokonaisuus, jossa molemmat kielet ovat läsnä ja kehittyvät vähitellen opettajan mallintamisen ja lasten aktiivisen toiminnan kautta. Mikäli mahdollista, kukin opettaja käyttää vain jompaakumpaa kieltä aktiivisesti. Lapsia kannustetaan monipuoliseen kielenkäyttöön. Myös opetuskieliin liittyviä kulttuureita tuodaan lasten ulottuville. Tavoitteena on valmius jatkaa opiskelua sekä englannin että suomen kielellä. Englannin kieltä käytetään laajamittaisessa englanninkielisessä esiopetuksessa yli 25 % toiminnasta. 

Avainsanat

MonikielisyysEskari