Tvåspråkiga förskoleundervisning

Etiketter

UtbildningSmåbarnspedagogikBarnfamiljer

Vid anmälan till förskoleundervisning är det möjligt att söka till svensk språkbadsförskoleundervisning, engelskspråkig förskoleundervisning eller omfattande engelskspråkig förskoleundervisning.

Lapsia luokkahuoneessa.

Språkbadsförskoleundervisning på svenska

Språkbad är ett program som börjar i Vanda från och med småbarnspedagogiken eller förskoleundervisningen och pågår till slutet av den grundläggande utbildningen. Förskoleundervisningen ges i huvudsak på språkbadsspråket (svenska). En språkbadslärare använder sig konsekvent endast av språkbadsspråket. Barnen uppmuntras att använda svenska på ett mångsidigt sätt, men de ska också ha möjlighet att förstås på finska. Syftet med språkbadet är att förbereda barnen på att fortsätta studera på både svenska och finska. Utvecklingen av barns modersmåls- eller modersmålsfärdigheter stöds i samarbete med hem och vårdnadshavare.

Engelsk språkberikad förskoleundervisning

Språket övas genom vardagliga aktiviteter, lek, rörelse och sång, samt genom att testa språket tillsammans. Språkberikad förskoleundervisning skapar naturliga möjligheter för barn att intressera sig för språk och mötet mellan kulturer i förskolans vardag. Språk som talas i gruppen och kulturerna är, vid sidan av det engelska språket, föremål för en gemensam expedition. I den språkberikade förskoleundervisningen används engelska under mindre än 25 % av verksamheten.

Engelskspråkig förskoleundervisning finns på flera daghem i Vanda.

Omfattande förskoleundervisning på engelska

I omfattande förskoleundervisning på engelska planeras aktiviteter på ett sådant sätt att förskoleundervisning som genomförs på två språk blir en enhet där båda språken är närvarande och gradvis utvecklas genom lärarens modellering och barnens aktiva verksamhet. Om möjligt använder varje lärare aktivt endast ett av de två språken. Barnen uppmuntras att använda olika språk. Barnen får också ta del av kulturer som är relaterade till undervisningsspråken. Målet är att förberedas för studier på både engelska och finska. I den omfattande engelska förskoleundervisningen används engelska under mer än 25 % av verksamheten.

Keywords

FlerspråkighetFörskola