Bostadsformer i Vanda

Etiketter

Boende

Vandas mål är att alla vandabor hittar ett hem som motsvarar hans eller hennes behov och betalningsförmåga. Alternativen omfattar allt från stadsliknande kvarter med våningshus till lummiga villaområden.

Värikkäitä kerrostaloja Kivistössä.

Vanda har ett mångsidigt utbud av bostäder och erbjuder möjlighet till olika bostadsformer. I sitt bostadsbestånd har Vanda både ägo- och bostadsrättsbostäder liksom också hyresbostäder. Mer än hälften av Vandas bostäder ligger i våningshus medan de övriga är småhus och radhus.

Hyresbostäder

Utbudet av hyresbostäder i Vanda är mångsidigt. Omkring en tredjedel av stadens bostadsbestånd är hyresbostäder och det finns allt från små ettor till egnahemshus.

Hyresbostäderna tillhandahålls av allmännyttiga sammanslutningar, offentliga aktörer, företag och privata hyresvärdar. Ansökan om hyresbostad lämnas in direkt till hyresvärden på hyresvärdens egen blankett. Hyresvärdarna beslutar självständigt i valet av hyresgäst.

Bostadsrätter

Bostadsrättsbostad är en mellanform mellan ägo- och hyresbostad. Alla som har fyllt 18 år kan ansöka om bostadsrättsbostad. För personer som har fyllt 55 iakttas inte förmögenhetsgräns.

Du kan få en bostadsrättsbostad genom att betala bostadsrättsavgiften. Du betalar dessutom varje månad ett vederlag som kan jämföras med hyra.
Du har rätt att bo i bostaden så länge du vill. När du överlåter din bostadsrättsbostad får du ditt insatsbelopp tillbaka. Du kan inte lösa in bostaden så att den blir din egen.

Boende för särskilda grupper

Många särskilda grupper, till exempel äldre, personer med funktionshinder, bostadslösa, unga som håller på att bli självständiga, klienter inom rehabiliteringen av drog- och alkoholmissbrukare har särskilda behov när det gäller boende.  

Vanda och Kervo välfärdsområde erbjuds särskilda grupper ett flertal alternativ med allt från tillfälliga boendelösningar till bestående och intensifierat serviceboende.

Bo i egnahemshus

Inom alla storområden i Vanda erbjuds småhusområden och goda möjligheter att bo i egnahemshus.

Staden erbjuder möjlighet att bygga egnahemshus genom att överlåta småhustomter för husbyggare i många olika stadsdelar. Dessutom säljer och hyr privata markägare tomter som de äger för byggande av egnahemshus.

Keywords

Nya invånareHemlöshetPalveluasuminen