Ledningsgruppen och bindningar

Vandas stadsorganisation leds av stadsdirektören och fyra biträdande stadsdirektörer. Till Vanda stads ledningsgrupp hör dessutom en personal- och koncerndirektör, en ekonomi- och strategidirektör, en förvaltningsdirektör, en direktör för tillväxttjänster, en kommunikationsdirektör och en utvecklingschef.

Stadens ledningsgrupp ansvarar för stadsorganisationens och dess inemot 11 500 anställdas verksamhet. På den här sidan hittar du bland annat kontaktuppgifterna till medlemmarna i ledningsgruppen samt de bindningar som de anmält.

Ritva Viljanen, stadsdirektör

PB 1100, 01030 Vanda stad
tfn 09 839 22101
Stadsdirektörens sekreterare: Taija Puttonen, tfn 040 596 7599

Hymyilevä Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen.

Ritva Viljanen började som stadsdirektör för Vanda i mars 2018. Viljanen har haft ett flertal arbetsuppgifter inom den offentliga förvaltningen innan hon blev stadsdirektör. Hon har bland annat arbetat som biträdande borgmästare för fostranssektorn i Helsingfors och som kanslichef på inrikesministeriet samt som förvaltningsråd och som konsultativ tjänsteman på finansministeriet, som lagstiftningsråd på justitieministeriet och överdirektör för Befolkningsregistercentralen samt som äldre rådgivare på Finlands självständighets jubileumsfond Sitra. 

Stadsdirektör Viljanen har fått flera utmärkelser och priser: hon fick bland annat det internationella kvinnoledarpriset av IWF hösten 2021: Woman Who Makes a Difference (WWMD)-priset och hon har valts till Årets påverkare inom statsförvaltningen 2006 och 2011 samt till årets utvecklare av statsförvaltningen 1995.

Viljanen är magister i statsvetenskaper (1981) och kandidat i juridik (1987 högre examen). Hon tog båda sina examina vid Åbo universitet.

Enligt Viljanens, som har bott 39 år i Vanda, vision är hennes hemstad i framtiden en livskraftig kommun, som har utmärkta tjänster, mångsidig företagsverksamhet och en särpräglad stadskultur. Hon vill att Vanda är känt för sitt rättvisa och ansvarsfulla ledarskap.

1. Lednings- och förtroendeuppdrag i bolag som utövar näringsverksamhet (Bolagets namn, bransch, funktion)

Som av kommunen utsedd representant:
Medlem i förvaltningsrådet för Smart & Clean Foundation

Ritva Viljanen har också varit aktiv i verksamheten i flera kommittéer, styrelser och stiftelser. Övriga uppdrag:

 • Åbo universitet, styrelseordförande
 • Styrelsens viceordförande, Kirkkopalvelut ry
 • Vice ordförande för Airport Regions Council (ARC)
 • Medlem i delegationen för Helsingforsregionens handelskammare 2020 -
 • Medlem i Statsrådets Samarbetsgrupp för metropolpolitiken och kommunernas framtidsarbetsgrupp
 • Medlem i Riksrätten 1.1.2020 - 31.12.2023
 • Medlem i Strategiska ledningsgruppen för digital säkerhet 1.1.2020 - 31.12.2024 (FM)
 • Medlem i Folkhälsodelegationen 1.8.2020 - 31.7.2023 (SHM)

2. Betydande förmögenhet

-

3. Annan bindning som kan ha betydelse för skötseln av förtroende- eller tjänsteuppdraget

-

Riikka Åstrand, biträdande stadsdirektör, Stadskulturen

PB 1500, 01030 Vanda stad
tfn 050 539 4555
Biträdande stadsdirektörens sekreterare: Jaana Theman, tfn 040 866 9399

Riikka Åstrand Apulaiskaupunginjohtaja kaupunkikulttuurin toimialalta.

Bindningar

1. Lednings- och förtroendeuppdrag i bolag som utövar näringsverksamhet (Bolagets namn, bransch, funktion)

Som av kommunen utsedd representant:
Inte just nu.

Övriga uppdrag:
Inga uppdrag.

2. Betydande förmögenhet

Inget att rapportera.

3. Annan bindning som kan ha betydelse för skötseln av förtroende- eller tjänsteuppdraget

Inga andra bindningar.

Katri Kalske, biträdande stadsdirektör, Utbildning och lärande

PB 1500, 01030 Vanda stad
tfn 040 620 5080
ledningens assistent: Anna Strandenp, tfn 040 091 9528

Apulaiskaupunginjohtaja Katri Kalske. Kasvatuksen ja oppimisen toimiala.

Bindningar

1. Lednings- och förtroendeuppdrag i bolag som utövar näringsverksamhet (Bolagets namn, bransch, funktion)

Som av kommunen utsedd representant:
inget att rapportera

Övriga uppdrag:

 • Styrelseledamot i Seure Oy

2. Betydande förmögenhet

Inget att rapportera

3. Annan bindning som kan ha betydelse för skötseln av förtroende- eller tjänsteuppdraget

Inget att rapportera

Tero Anttila, biträdande stadsdirektör, Stadsmiljön

PB 1860, 01030 Vanda stad
tfn 040 640 3084
Ledningens assistent: Jennifer Saarinen, tfn 050 312 1680

""

Bindningar

Av kommunen utnämnda lednings- och förtroendeuppdrag i bolag som utövar näringsverksamhet

Styrelseledamot: - Suomi-Rata Oy, utveckling av järnvägsinfrastrukturen - Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab, stadsspårtrafikens drift och förvaltning av infrastruktur - Huvudstadsregionens Vagnpark Ab, köp och förvaltning av tågmaterial

Betydande förmögenhet

- 2½ investeringslägenheter, av vilka en finns i Vanda på Hiekkaharjuntie. - Aktier i noterade och onoterade bolag. Ägandet i det största enskilda bolaget ligger under den lagstadgade gränsen för rapportering.

Annan bindning som kan ha betydelse för skötseln av förtroende- eller tjänsteuppdraget

Banklån som lyfts för den egna bostaden och placeringsbostäderna.

Hanna Ormio, förvaltningsdirektör

tfn 040 582 6554

Vantaan hallintojohtaja Hanna Ormio.

Hallintojohtaja vastaa ylimpien toimielinten kokousten valmistelusta, päätöksenteon kehittämisestä ja kaupunkitasoisesta ohjauksesta, tiedonhallinnasta, yleisten vaalien järjestelyistä, kaupunkitasoisista turvallisuus- ja valmiusasioista, toimialan keskitetyistä hallintopalveluista, kaupungin yhteisistä lakiasioista ja niiden ohjauksesta sekä toiminnallisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisestä.

Förvaltningsdirektören ansvarar för beredningen av de högsta organens möten, utvecklingen av beslutsfattandet och styrningen på stadsnivå, informationshanteringen, organiseringen av allmänna val, säkerhets- och beredskapsfrågor på stadsnivå, verksamhetsområdets centraliserade förvaltningstjänster, stadens gemensamma juridiska frågor och styrningen av dem samt främjandet av funktionell jämställdhet och likabehandling.

Bindningar

1. Lednings- och förtroendeuppdrag i bolag som utövar näringsverksamhet (Bolagets namn, bransch, funktion)

Som av kommunen utsedd representant:
inget att rapportera

Övriga uppdrag:
inget att rapportera

2. Betydande förmögenhet

Inget att rapportera

3. Annan bindning som kan ha betydelse för skötseln av förtroende- eller tjänsteuppdraget

Inget att rapportera

 

Kirsi-Marja Lievonen, personal- och koncerndirektör

tfn 040 570 5593

Kirsi-Marja Lievonen Vantaan henkilöstö- ja konsernijohtaja.

Bindningar

Tjänster, befattningar, yrken, uppgifter

1. Statliga, kommunala och andra offentliga tjänster:
Personal- och koncerndirektör

2. Avlönad tjänst i privat företag eller sammanslutning:
inget att rapportera

3. Utövande av yrke och näring:
inget att rapportera

Förvaltningsuppgifter

4. Förvaltningsuppdrag i statliga bolag (t.ex. medlemskap i förvaltningsråd, verksamhet som revisor):
inget att rapportera

5. Förvaltningsuppdrag i ekonomiskt betydande företag:
inget att rapportera

6. Förvaltningsuppdrag i banker och andra penninginstitut:
inget att rapportera

7. Förvaltningsuppdrag i betydande organisationer:
inget att rapportera

Förtroendeuppdrag

8. Förtroendeuppdrag i intresseorganisationer; anmälningsskyldigheten gäller endast förtroendeuppdrag på nationell eller central nivå (t.ex. fackorganisationer, näringslivsorganisationer, Finlands kommunförbund):

 • Medlem i delegationen för Kommunala arbetsmarknadsverket
 • Delegationen för Kommunala arbetsmarknadsverket, ordförande

9. Kommunala och kyrkliga förtroendeuppdrag (medlemskap i fullmäktige eller styrelse):
inget att rapportera

Finansiell ställning

10. Betydande innehav som förvärvats för affärs- och investeringsverksamhet (t.ex. över 50 000 euro för ett objekt) samt övriga betydande ägarandelar (t.ex. över 30 % av rösterna):
inget att rapportera

11. Skulder som överstiger 100 000 euro, som tagits för affärs- och investeringsändamål, och borgensförbindelser eller andra ansvarsförbindelser på mer än 200 000 euro, som ställts i samma syfte:
inget att rapportera

Eventuella andra väsentliga bindningar

 • Kiinteistö Oy Kehäsuora, styrelseordförande
 • Keva, styrelseledamot

Matti Ruusula, ekonomi- och strategidirektör

tfn 043 824 9254

Bindningar

1. Lednings- och förtroendeuppdrag i bolag som utövar näringsverksamhet (Bolagets namn, bransch, funktion)

Som av kommunen utsedd representant:

 • Kaunialan Sairaala Oy, styrelseledamot
 • Kiinteistö Oy Kehäsuora, styrelseledamot

Övriga uppdrag:
Inget att rapportera

2. Betydande förmögenhet

Inget att rapportera

3. Annan bindning som kan ha betydelse för skötseln av förtroende- eller tjänsteuppdraget

Inget att rapportera

Jaakko Niinistö, direktör för tillväxttjänster

tfn 050 321 0548

Jaakko Niinistö Vantaan kasvupalvelujohtaja.

Jaakko Niinistö är teknologie doktor och docent.
Jaakko Niinistö på Facebook

Bindningar

Tjänster, befattningar, yrken, uppgifter

1. Statliga, kommunala och andra offentliga tjänster:
 

2. Avlönad tjänst i privat företag eller sammanslutning:
inget att rapportera

3. Utövande av yrke och näring:
inget att rapportera

Förvaltningsuppgifter

4. Förvaltningsuppdrag i statliga bolag (t.ex. medlemskap i förvaltningsråd, verksamhet som revisor):
inget att rapportera

5. Förvaltningsuppdrag i ekonomiskt betydande företag:

 • A-Tulkkaus Oy, styrelseordförande

6. Förvaltningsuppdrag i banker och andra penninginstitut:
inget att rapportera

7. Förvaltningsuppdrag i betydande organisationer:
inget att rapportera

Förtroendeuppdrag

8. Förtroendeuppdrag i intresseorganisationer; anmälningsskyldigheten gäller endast förtroendeuppdrag på nationell eller central nivå (t.ex. fackorganisationer, näringslivsorganisationer, Finlands kommunförbund):

inget att rapportera

9. Kommunala och kyrkliga förtroendeuppdrag (medlemskap i fullmäktige eller styrelse):

inget att rapportera

Finansiell ställning

10. Betydande innehav som förvärvats för affärs- och investeringsverksamhet (t.ex. över 50 000 euro för ett objekt) samt övriga betydande ägarandelar (t.ex. över 30 % av rösterna):
inget att rapportera

11. Skulder som överstiger 100 000 euro, som tagits för affärs- och investeringsändamål, och borgensförbindelser eller andra ansvarsförbindelser på mer än 200 000 euro, som ställts i samma syfte:
inget att rapportera

Eventuella andra väsentliga bindningar

 • Oy Apotti Ab, styrelseledamot.

Mari Kalmari, kommunikationsdirektör

tfn 040 524 1415

Vantaan viestintäjohtaja Mari Kalmari.

Kommunikationsdirektören ansvarar för stadens centraliserade kommunikations- och marknadsföringsuppgifter samt för den strategiska och kvalitativa planeringen, styrningen och övervakningen av kommunikation och marknadsföring inom hela stadskoncernen. Kommunikationsdirektören ansvarar dessutom för anvisningarna på stadsnivå inom sitt ansvarsområde.

Bindningar

1. Lednings- och förtroendeuppdrag i bolag som utövar näringsverksamhet (Bolagets namn, bransch, funktion)

Som av kommunen utsedd representant: 

Övriga uppdrag: 

2. Betydande förmögenhet

3. Annan bindning som kan ha betydelse för skötseln av förtroende- eller tjänsteuppdraget

 

Utvecklingschef Paula Harju ansvarar för beredningen av stadens ledningsgrupps möten, tfn 050 312 4842.

E-postadresserna (utan prickar på å, ä och ö) har formen fornamn.efternamn(at)vantaa.fi.

Keywords

BeredningBeslut