Delta och påverka på lätt språk

Etiketter

Demokrati och delaktighetInvånare

På den här sidan hittar du information om hur du påverkar din stad. Du får också information om vem som representerar dig i Vanda och vilken typ av aktiviteter du kan delta i i Vanda.

Påverka Vanda stad

Du kan påverka din stad Vanda. Nu berättar vi hur du kan göra skillnad

Vem representerar dig?

Vanda stad har personer som representerar Vandaborna i olika situationer. Läs nedan vem som representerar dig.

Gemenskap

Vanda anordnar en hel del olika aktiviteter som sammanför Vandaborna.

Mer information

Mer information om stadens evenemang och möjligheter att påverka staden finns i nyhetsbrev och i Vanda-kanalen.

Keywords

Lättläst språk