Vanda i korthet

Etiketter

Informations- och förvaltningstjänster

Vanda är den fjärde största staden i Finland, med cirka 240 000 invånare. Befolkningen har ökat kraftigt och i staden talas över 120 modersmål. Vanda är en flygfältsstad i mitten av ett metropolområde. Intill flygfältet ligger Aviapolis, ett av de snabbast växande företagsområdena i Finland. I Vanda verkar över 11 000 företag och det finns nästan 111 000 arbetsplatser.

Areal (1.1.2022)

 

Sammanlagd areal

240,35 km2

Landområden

238,38 km2

Vattenområden

1,97 km2

Invånare/land-km2

1003

Befolkningsstruktur (31.12.2021)

 

Befolkning totalt

239 206

Kvinnor

49,8 %

0-6-åringar

7,6 %

7-15-åringar

10,4 %

16-64-åringar

66,2 %

65+-åringar

15,7 %

Språk och nationalitet (31.12.2021)

 

Finskspråkiga

74,7 %

Svenskspråkiga

2,3 %

Personer med ett främmande språk som modersmål

23,0 %

Utländska medborgare

14,3 %

Arbetsmarknad och ekonomi

 

Arbetsplatser (31.12.2020)

110 705

Arbetsplatssufficiens (31.12.2020)

102,5 %

Arbetslöshetsgrad (31.12.2020)

14,4 %

Skattesats (2023)

6,36 %

Bostadsproduktion 2022

 

Lägenheter totalt

3 262

 - varav i småhus

20,0 %

 

Källan är Statistikcentralen, förutom i arealdata där Lantmäteriverket är källan och i bostadsproduktionen där källan är Kommunregistret.

Annan information om Vanda

  • Fram till 1800-talet var Vanda en socken till Helsingfors. År 1865 blev den en landskommun till Helsingfors. Vanda blev en köping 1972 och en stad 1974.

  • Som stadsdirektör har sedan 2018 verkat Ritva Viljanen.

  • Skogsviolen är Vandas titelväxt och laxen är stadens titeldjur.

Keywords

Statistik