Välbefinnande i småbarnspedagogiken

Etiketter

HälsaSmåbarnspedagogikBarnfamiljer

Arbete med barnens välbefinnande i småbarnspedagogiken innebär att hela personalen stöder barnets helhetsmässiga välbefinnande.

Kaksi lasta hymyilevät.

Arbete med barnens välbefinnande i småbarnspedagogiken innebär att hela personalen stöder  barnets holistiska välbefinnande. Samarbetet med vårdnadshavarna är en viktig del av arbetet. En verksamhet som utgår från barnens styrkor och intressen främjar barnens välbefinnande.  Genom att skapa en positiv och uppmuntrande atmosfär som främjar gemenskapen i enheten stöder man barnens positiva utveckling.

Samarbete mellan småbarnspedagogiken och barnrådgivningen - Hyve 4

I Vanda samarbetar vårdnadshavare, småbarnspedagogiken och barnrådgivningen i samband med barnets omfattande 4-års kontroll (HYVE)

Fyraåriga barn tillhör den nationella omfattande hälsokontrollen som utförs i Vanda enligt huvudstadsregionens Hyve-model. I modellen utnyttjas de pedagogiska utvecklingssamtalen mellan småbarnspedagogiken och vårdnadshavarna i rådgivningen. Med vårdnadshavarnas tillstånd  överförs information från samtalet till barnrådgivningens hälsovårdare och läkare. Efter hälsokontrollen skickas den samlade informationen om barnet, kompletterad med rådgivningens information, tillbaka till småbarnspedagogiken.

När barnet fyller 4 år utförs det pedagogiska utvecklingssamtalet enligt Hyve-modellen. Läraren inom småbarnspedagogik håller ett pedagogiskt samtal tillsammans med vårdnadshavarna Man funderar då tillsammans kring barnets välbefinnande, växande, utveckling, färdigheter och behov av stöd. På basen av diskussionen fylls en blankett i som sammandrag av diskussionen. Blanketten skickas till barnrådgivningen före 4 årskontrollen. Rådgivningens hälsovårdare bekantar sig med sammandraget som sänts från daghemmet eller familjedagvården och antecknar efter fyraårskontrollen sina egna iakttagelser på blanketten. Hälsovårdaren skickar den kompletterade blanketten tillbaka till småbarnspedagogiken.

Med hjälp av Hyve-modellen strävar man efter att öka barnfamiljernas välbefinnande samt att förstärka samarbetet mellan vårdnadshavarna, dagvården och rådgivningen. Vid behov kan också stöd erbjudas vid rätt tidpunkt.

 

4-vuotiaan lapsen hyvinvointitarkastuksen yhteinen keskustelurunko 2021(pdf, 69.89 KB) 4-vuotiaan lapsen varhaiskasvatuskeskustelun ja terveystarkastuksen yhteenvetolomake (Hyve-malli) 2021(pdf, 61.42 KB)

 

Läkemedelsvård för barn i småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen

Barnets läkemedelsvård sker i huvudsaken i barnets egna hem. 

Ett akut insjuknat barn vårdas hemma och ansvaret för läkemedelsvården ligger hos vårdnadshavarna. Läkarna bör i huvudsak ordinera långverkandemedicin åt sjuka barn så att medicinen kan ges åt barnet hemma.

 

Lasten yleisimpiä tartuntatauteja

Keywords

DaghemVälmående