Hyvinvointi varhaiskasvatuksessa

Asiasanat

TerveysVarhaiskasvatusLapsiperheet

Varhaiskasvatuksen hyvinvointityö on lasten kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista huolehtimista ja sen toteuttaminen kuuluu koko henkilöstölle.

Kaksi lasta hymyilevät.

Yhteistyö huoltajien kanssa on tärkeä osa hyvinvointityötä. Lapsen vahvuuksiin ja kiinnostuksen kohteisiin keskittyvä toiminta edistää lapsen hyvinvointia, ja arvioimalla lasten vahvuuksia ja valmiuksia voidaan edistää lapsen positiivista kehitystä.

Varhaiskasvatuksen ja neuvolan Hyve 4 -yhteistyömalli

Vantaalla huoltajat, varhaiskasvatus ja neuvola tekevät yhteistyötä lapsen laajan 4-vuotistarkastuksen yhteydessä (HYVE).

Nelivuotiaat lapset kuuluvat valtakunnallisesti laajan hyvinvointitarkastuksen piiriin, joka toteutetaan Vantaalla pääkaupunkiseudullisen Hyve-mallin mukaisesti. Mallissa varhaiskasvatuksen ja perheen välillä käytäviä varhaiskasvatuskeskusteluja hyödynnetään neuvolassa siirtämällä tietoa huoltajien luvalla terveydenhoitajan ja lääkärin tekemiin tarkastuksiin. Tarkastuksen jälkeen lapsesta kerätty tieto palaa neuvolan täydentämänä varhaiskasvatukseen. 

Kun lapsi täyttää neljä vuotta, käydään lapsen varhaiskasvatuskeskustelu Hyve -mallin mukaisesti. Varhaiskasvatuksen opettaja tai lastenhoitaja käy vanhempien kanssa varhaiskasvatuskeskustelun, jossa pohditaan yhdessä lapsen hyvinvointia, kasvua, kehitystä, taitoja ja tuen tarpeita. Keskustelun pohjalta täytetään yhteenvetolomake, joka toimitetaan neuvolaan ennen nelivuotistarkastusta. Neuvolan terveydenhoitaja tutustuu varhaiskasvatuksen yhteenvetoon ja kirjaa siihen oman palautteensa nelivuotistarkastuksen jälkeen. Terveydenhoitaja toimittaa täydennetyn lomakkeen takaisin varhaiskasvatukseen. 

Hyve-mallin avulla lisätään lapsiperheiden hyvinvointia sekä vahvistetaan vanhempien, päivähoidon ja neuvolan yhteistyötä. Tarvittaessa tarjotaan myös tukea oikeaan aikaan. 

4-vuotiaan lapsen hyvinvointitarkastuksen yhteinen keskustelurunko 2021(pdf, 69.89 KB) 4-vuotiaan lapsen varhaiskasvatuskeskustelun ja terveystarkastuksen yhteenvetolomake (Hyve-malli) 2021(pdf, 61.42 KB)

 

Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa olevan lapsen lääkehoito

Lapsen lääkehoito on huoltajien vastuulla ja se toteutetaan ensisijaisesti kotona. Akuutisti sairastunut lapsi hoidetaan aina kotona. Huoltajat pyytävät lääkäriä määräämään lapselle mahdollisuuksien mukaan pitkävaikutteisia lääkkeitä, jotka annetaan kotona ennen tai jälkeen varhaiskasvatuspäivän.

Lasten yleisimpiä tartuntatauteja

Avainsanat

PäiväkoditHyvinvointi