Innovaatioiden Vantaa -strategia

Asiasanat

Tieto- ja hallintopalvelutAsukkaat

Innovaatioiden Vantaa -strategia on avain kaikkeen, mitä kaupungissamme tehdään ja kehitetään. Visionamme on, että rohkea, rento ja viihtyisä Vantaa on kestävyyden edelläkävijä. Rakennamme hyvää kaupunkia yhdessä asukkaiden ja kaikkien Vantaan toimijoiden kanssa.

Värikäs kuvituskuva, joka kuvaa Vantaan uutta strategiaa.

Vantaa valittiin vuoden 2021 Euroopan nousevaksi innovaatiokaupungiksi. Kaupunkistrategiassa 2022–2025 jatkamme hyvien ratkaisujen ja maailman parhaan Vantaan kehittämistä nyt ja tulevaisuudessa. Strategian laadintaan ovat osallistuneet kaupungin eri sidosryhmät, kaupunkilaiset ja yritykset.

Strategiassa painottuvat vahvasti kaupunkilaisten hyvinvointi ja yhdenvertaisuus. Tavoitteenamme on tukea ihmisiä elämänkaaren eri vaiheissa, panostaa onnistuneeseen hyvinvointialuesiirtymään sekä tasata hyvinvointieroja. Vahvana teemana nousee myös esiin oppiminen elämän eri vaiheissa. Osaamisen ja oppimisen merkitys tunnistetaan niin tasa-arvon, vieraskielisten integraation kuin elinvoiman näkökulmista.

Vantaa kiinnittää strategiassaan huomiota myös ihmiskunnan yhteisiin haasteisiin. Näistä merkittävimpiä ovat ilmastonmuutos ja luontokato. Vantaa on asettanut tavoitteekseen olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.

Vantaan arvot ja toimintaperiaatteet

Strategiset painopisteet

Innovaatioiden Vantaalla keskitymme toimiin, jotka tukevat onnellista, empaattista, kotoista, yhteisöllistä ja kestävää arkea.

Strategiateemat ja kärkihankkeet

Lisätietoja

Matti Ruusula

Talous- ja strategiajohtaja
043 824 9254 etunimi.sukunimi@vantaa.fi

Vesa Kokkonen

Strategia- ja tutkimuspäällikkö
050 318 1582 etunimi.sukunimi@vantaa.fi

Avainsanat

StrategiaKaupunkikehitysKehittäminenHallinto