Vantaa alueittain

Asiasanat

Tieto- ja hallintopalvelut

Vantaa alueittain sivustolle on koottu kuvioita ja taulukoita tärkeimmistä kaupunkia kuvaavista ilmiöistä, kuten väestöstä, perheistä, tuloista, työmarkkinoista ja rakentamisesta. Kaikki tieto löytyy kaupunginosittain ja suuralueittain. Aluejakokartoissa on esitetty Vantaan voimassa olevat rajat ja väestömäärät.

 

Taulukot ja kuviot

Vantaa alueittain tilastotaulukot ja kuviot päivitetään vuosittain. Jokainen Vantaan osa-alueista on Excel-tiedostoissa omalla välilehdellä. Aluejako, määritelmät ja lähteet löytyvät tiedostojen ensimmäisiltä välilehdiltä. Tilastotaulukoissa on laajasti tietoa alueesta, kuten  väestöstä, perheistä, tuloista, työmarkkinoista ja rakentamisesta. Pisimmät aikasarjat alkavat vuodesta 1970. 

Uusimmat päivitykset: tilastotaulukot on päivitetty 1/2022, väestömäärä-, koulutus-, tulo- ja työpaikkakuviot 12/2021 sekä ikä- ja perhekuviot 6/2021.

Teemakartat

Vantaan karttapalvelussa on Tilastot -kohdassa teemakarttoja mm. väestöstä, työpaikoista ja vaaleista. Valmiita teemakarttoja voi muokata valikkojen avulla.

Avainsanat

TilastotKaupunginosatVäestöTyöpaikatPerheet